Tegemoetkoming hulp aan bejaarden

Wat

De Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB) is een tegemoetkoming voor 65'+ers met een beperkt inkomen en een gezondheidsproblematiek of handicap die een belemmering vormt bij het uitoefenen van de dagelijkse activiteiten. Afhankelijk van je inkomen en graad van zelfredzaamheid kan je een maandelijkse tegemoetkoming ontvangen (met een maximum van 560 euro per maand).  

Voorwaarden

  • je moet minstens 65 jaar zijn
  • je moet een handicap of een gezondheidsproblematiek hebben die je in zekere zake belemmert in je dagelijkse activiteit (zoals je verplaatsen, het huishouden doen, jezelf verzorgen,...)
  • jouw inkomen en dat van je partner mag niet te hoog zijn

Hoe aanvragen

Je kan enkel een tegemoetkoming aanvragen als je bent aangesloten bij een zorgkas. Iedereen die in Vlaanderen woont, is verplicht zich aan te sluiten door een jaarlijkse premie te betalen (25 euro of 50 euro). Meer informatie over de zorgkassen in Vlaanderen kan je vinden op www.vlaamsesocialebescherming.be/zorgkassen.

Je zorgkas is het eerste contactpunt, maar je kan ook terecht bij de dienst sociale zaken van de stad om een aanvraag in te dienen.

Opgelet! Verhuis je van Vlaanderen naar Brussel of Wallonië, dan moet je je tegemoetkoming opnieuw en binnen de 3 maanden aanvragen bij de federale overheid. Verhuis je van Brussel naar Vlaanderen, dan moet je je aansluiten bij een zorgkas en bij deze zorgkas de tegemoetkoming opnieuw en binnen de 3 maanden aanvragen.

Bijkomende informatie

www.vlaamsesocialebescherming.be

 

 


Contact informatie