Tegemoetkoming afval

Sociale correcties

De stad kent aan haar inwoners, die buiten hun wil om met meer afval kampen, een financiële tussenkomst toe om de meerkost hiervan deels op te vangen. Er is voorzien in een financiële tegemoetkoming van: 

 • 50 euro (eenmalige toelage) voor kinderen die bij de geboorte worden ingeschreven in Ninove. Dit wordt automatisch door de stad betaald.
 • 10 euro per jaar voor inwoners die gerechtigd zijn op een verhoogde tegemoetkoming en genieten van een inkomens vervangende tegemoetkoning (IVT), een integratietegemoetkoming (IT) of de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Deze financiële tussenkomst wordt automatisch door de stad betaald.

 • 150 euro per jaar voor onthaalouders en crèches die een vergunning hebben van Kind en Gezin. Deze premie, geldig vanaf 2023, zal automatisch uitbetaald worden door de stad.

Vanaf 01 januari 2023

 • 75 euro per jaar voor mensen met chronische incontinentieproblemen. Om deze premie te kunnen ontvangen moet een van volgende attesten toegevoegd :
  • Incontinentieforfait van de mutualiteit voor zwaar zorgbehoevenden
  • Incontinentieforfait van de mutualiteit voor niet-afhankelijke personen
  • Tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

 Je kan de tussenkomst jaarlijks aanvragen:

 • 25 euro per jaar voor mensen met specifieke medische noden (stoma, nierdialyse...) of  incontinentieproblemen die zorgen voor meer restafval. Om recht te hebben op deze tegemoetkoming dient u een attest van de huisarts of specialist toe te voegen.

Je kan de tussenkomst jaarlijks aanvragen:

Het is niet meer mogelijk om beide tegemoetkomingen te combineren. Het hoogste bedrag wordt uitbetaald.

Al deze bedragen worden door de stad gestort op de afvalrekening van de referentiepersoon (gezinshoofd) gekend bij ILvA.

Alle voorwaarden lees je in het gemeenteraadsbesluit sociale correcties globaal diftarsysteem.


Contact informatie