Tegemoetkoming afval

Sociale correcties

De stad kent aan haar inwoners, die buiten hun wil om met meer afval kampen, een financiële tussenkomst toe om de meerkost hiervan deels op te vangen. Er is voorzien in een financiële tegemoetkoming van: 

  • 50 euro (eenmalige toelage) voor kinderen die bij de geboorte worden ingeschreven in Ninove. Dit wordt automatisch door de stad betaald.
  • 75 euro per jaar voor mensen met chronische incontinentieproblemen. Je kan de tussenkomst jaarlijks aanvragen:
  • 25 euro per jaar voor mensen met specifieke medische noden (stoma, nierdialyse...). Je kan de tussenkomst jaarlijks aanvragen:
  • 10 euro per jaar voor inwoners die gerechtigd zijn op een verhoogde tegemoetkoming en genieten van een inkomens vervangende tegemoetkoning (IVT), een integratietegemoetkoming (IT) of de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Deze financiële tussenkomst wordt automatisch door de stad betaald.

Al deze bedragen worden door de stad gestort op de afvalrekening van de referentiepersoon (gezinshoofd) gekend bij ILvA.

Alle voorwaarden lees je in het gemeenteraadsbesluit sociale correcties globaal diftarsysteem.


Contact informatie