Aanvraag vergunning taxidienst

Taxi-exploitanten

Taxi-exploitanten moeten over een vergunning beschikken conform de vigerende wetgeving. De vergunning moet je aanvragen bij  het college van burgemeester en schepenen. Je moet hiervoor het aanvraagformulier invullen, de verplichte bijlagen toevoegen en dit aangetekend opsturen naar het college van burgemeester en schepenen (Centrumlaan 100, 9400 ninove).

Taxibestuurders

Ook voor het uitoefenen van het beroep van bestuurder van een taxi is een toelating nodig. Je moet immers aan een aantal vereisten voldoen. Om deze toelating te krijgen, moet je het aanvraagformulier invullen, de verplichte bijlagen toevoegen en alles aangetekend naar het college van burgemeester en schepenen te sturen (Centrumlaan 100, 9400 Ninove).