Individueel bezoldigd personenvervoer (Taxidecreet)

Nieuwe taxireglementering vanaf 1 januari 2020

Individueel bezoldigd personenvervoer

Vanaf 1 januari 2020 geldt een nieuw soort vergunning voor alle vormen van individueel bezoldigd personenvervoer. Met die ene vergunning kunnen vervoerders met hun voertuig vier verschillende exploitatievormen uitvoeren:

 • Standplaatstaxi
  Het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek op een standplaats op de openbare weg die voorbehouden is voor diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer.
 • Straattaxi
  Het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek, hetzij op een bepaalde standplaats op de openbare weg in de zin van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, hetzij op eender welke andere plaats die niet in het openbaar vervoer is opengesteld en waarover de exploitant beschikt.
 • Ceremonieel vervoer
  Het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek voor ceremonies op basis van een schriftelijke overeenkomst.
 • Openbaar vervoertaxi
  Het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek via de Mobiliteitscentrale in het kader van collectief aangeboden openbaar personenvervoer waarbij wordt ingespeeld op specifieke individuele mobiliteitsvragen van personen.

  De terbeschikkingstelling heeft betrekking op het voertuig en niet op elk van de plaatsen ervan als het voertuig ingezet wordt als standplaatstaxi, of op elk van de plaatsen van het voertuig en niet op het voertuig zelf als het ingezet wordt als collectieve taxidienst.

  De bestemming wordt door de klant of door de vervoerde persoon bepaald.

De Bestuurderspas 

Nieuw: de verplichte bestuurderspas

De bestuurderspas geldt enkel voor bestuurders en niet voor exploitanten en is vanaf 1 juli 2020 verplicht voor alle bestuurders, ongeacht type vergunning exploitant waarvoor ze rijden.

Bestuurders moeten volgende documenten kunnen voorleggen om een bestuurderspas te krijgen:

 • rijbewijs
 • medische keuring
 • bewijs talenkennis niveau B1 of A2 mits erewoordverklaring om binnen de twee jaar niveau B1 te behalen
 • uittreksel uit het strafregister jaarlijks in te dienen
 • adreswijzigingen of gerechtelijke vonnissen moeten meteen gemeld worden

 

Hoe aanvragen?

Vergunningen, bestuurderspassen en machtigingen worden aangevraagd via de website van Centaurus2020.

Hulp nodig ? Deze handleiding, opgemaakt door de VVSG, helpt je op weg.

 

Aandachtspunten

Voor bestaande taxi- en vvb-exploitanten met een vergunning afgeleverd voor 31 december 2019, geldt er een overgangsbepaling waarbij de lopende vergunningen aflopen zoals voorzien. Dat betekent dat alle regels, mogelijkheden en beperkingen van die vergunning van toepassing blijven.

Vergunningen vanaf 1 januari 2020 vallen meteen onder nieuwe voorwaarden en moeten bijvoorbeeld bewijs van Nederlandse taalkennis aanleveren. 

Veel gestelde vragen

 • Blijft de mogelijkheid om combivoertuigen in te zetten, dus taxi en VVB?
  De huidige taxiregelgeving, en dus ook de gemeentelijke reglementen die hierop geënt zijn, blijven gelden zolang de huidige vergunningen lopen. Dus als een exploitant bijvoorbeeld een taxi-(en/of VVB-)vergunning heeft van 20 maart 2018, dan blijft die geldig tot 20 maart 2023.

  In de nieuwe regelgeving is een gecombineerd gebruik moeilijker. Het verhuren van een voertuig met bestuurder kan immers enkel nog voor ceremoniewagens (bv limousines, lijkwagens,...). En die kunnen bezwaarlijk als taxi's ingeschakeld worden. Veel van de huidige VVB-ritten zullen in de nieuwe regelgeving dus sowieso taxiritten worden.

 

 • Hoe kan de exploitant een vergunning voor een ceremoniewagen aanvragen?
  Op niveau van de vergunning moet de keuze niet gemaakt worden. De vergunning volstaat als basis om straattaxi-diensten te rijden. Voor standplaatstaxi vraag je in de betrokken gemeente een machtiging aan, voor ceremonieel vervoer moet je een schriftelijke overeenkomst voor minstens 3 uur met de klant hebben, voor OV-taxi (vanaf eind 2021) moet je een overeenkomst met de (nog op te richten) Mobiliteitscentrale hebben.

Contact informatie