Traject taalbeleid

Waarom werken aan een taalbeleid?

Ninove is een echte stad op mensenmaat. Met alle faciliteiten, maar zonder de hectiek van een grootstad. En toch vlakbij onze hoofdstad. Ninove blijft groeien, ook op vlak van aantal inwoners. De diversiteit in onze stad neemt toe, net als de anderstaligheid maar ook de laagtaalvaardigheid van een deel van de bevolking. Er wonen in onze stad, naast anderstalige mensen, ook wel wat mensen met een taalhandicap (mensen die bv. doof zijn, die een intellectuele beperking hebben of dyslectisch zijn). Deze realiteit stelt het taalbeleid van onze organisatie voor uitdagingen. Met de taalwetgeving als leidraad wil onze organisatie immers duidelijke communicatie op mensenmaat brengen, zowel mondeling als schriftelijk. Onze dienstverlening moet toegankelijk zijn voor ál onze inwoners. 

Visie op taal

In elke maatschappij vormt taal een van de belangrijkste communicatiemiddelen tussen mensen: taal zorgt voor verbinding. Met het taalbeleid erkennen we deze talige verscheidenheid en gaan we proactief te werk om een duidelijk en werkbaar kader uit te werken. Nederlands blijft de voertaal in Ninove en we verwachten dat onze anderstalige inwoners inspanningen leveren om Nederlands te leren.

Op basis van dit kader streven we naar het aanbieden van een klantvriendelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening in elke situatie en op een open, doelgerichte en heldere manier te communiceren zowel binnen als buiten onze organisatie.

Vlaams Agentschap voor Integratie en Inburgering

Onder begeleiding van met het Vlaams Agentschap voor Integratie en Inburgering werkte de dienst integratie, De stad en het Sociaal Huis werkten een voorstel tot taalbeleid uit. Om die visie in praktijk om te zetten, stelt men niet minder dan 44 acties voor en worden er in verschillende diensten diepgaande trajecten rond taalbeleid opgezet. De gemeenteraad keurde het beleidsplan goed, waardoor er groen licht is voor de uitrol in de komende twee jaren.

Deze engagementen worden vertaald in een doordachte taalactieplan dat inzet op:

 • het optimaliseren van de communicatie tussen de stad Ninove, de laagtaalvaardige en de anderstalige burger.
 • het stimuleren van contact tussen de Nederlandstalige, de laagtaalvaardige en anderstalige burger.
 • het stimuleren van een kennis van de Nederlandse taal en taalpromotie bij de anderstalige nieuwkomers.

Basisprincipes

Het taalbeleid is gestoeld op enkele fundamentele principes. Zo ziet men kennis van het Nederlands als een krachtige hefboom voor de integratie van wie in Ninove woont, werkt, leert en leeft, maar wordt de meertalige werkelijkheid wel erkend. De bestaande regelgeving wordt gerespecteerd. Elk contact wordt gezien als een oefenkans Nederlands, en daarom zal de communicatie van de stad herkenbaar, aantrekkelijk en duidelijk moeten zijn. De stad zal zorgen voor een uitgekiende mix van communicatiemiddelen, rekening houdend met de verschillende vaardigheden en behoeften aan informatie van de burgers.

Zet je taalbril op!

We ondersteunen vrijetijdsverenigingen in het aanrijken van spel- en informatief materiaal om kinderen al spelenderwijs taalrijk te maken. Neem hiervoor een kijkje naar de webpagina van de taalcoach.

Bekijk het taalbeleidsplan via de onderstaande bijlagen:


Contact informatie

 • Team welzijn

  Sociaal Huis Ninove

  Burchtstraat 46
  9400 Ninove

  Openingsuren

  • Vandaag open van 08:30 tot 12:00 (na afspraak), van 14:00 tot 16:00 (na afspraak)
  • Morgen open van 08:30 tot 12:00 (na afspraak), van 16:00 tot 19:45 (na afspraak)
  Alle informatie