(St)rijden tegen onkruid

Meerjarenplan 2020-2025

Maak kennis met Gerrit en Rudy. Deze twee mannen van de technische dienst houden de Ninoofse wegen onkruidvrij, samen met hun collega Michel. Hoe ze dat doen? Zonder pesticiden, maar mét precisie en teamwork.

Om half acht rijden ze dagelijks hun voertuigen buiten bij de technische dienst, aan het Paul de Montplein. Drie zijn het er, twee werktuigdragers en een veegwagen. “De werktuigdragers rijden achter elkaar en verwijderen het onkruid op verschillende delen van de weg. De veegwagen die erachter rijdt, verzamelt het groen en ander vuil en vangt het op”, verduidelijkt Gerrit. “We rijden het hele jaar door rond in Ninove om het onkruid weg te halen, tenzij het sneeuwt of heel hard vriest. Vroeger stopten we in de winter soms enkele weken of maanden, maar we hebben onze werking aangepast, omdat we merkten dat het gewoon beter is om het te blijven bestrijden. Dan komt het kruid nooit te hoog.”

Versterkt

“Waar we rijden, wordt bepaald op basis van een gedetailleerde planning. Die is zo opgesteld, dat we één à twee keer per jaar passeren bij alle straten in groot Ninove”, zegt Rudy. “Op sommige plaatsen, waarvan we weten dat het onkruid er snel groeit, komen we nog vaker. Natuurlijk kunnen we met onze machines niet alle onkruid bestrijden, we kunnen niet rond banken of verkeersborden rijden, daar zijn de voertuigen te groot voor. Daarom wordt onze ploeg binnenkort versterkt met een vierde man, die de kleine stukjes kan onderhouden met een bosmaaier.”

Kortere stukjes

Het zijn inderdaad wel grote machines, waarmee Gerrit, Michel en Rudy door de straten rijden. Én krachtig. “Vanop een afstand lijkt het makkelijk om met zo’n voertuig te rijden, maar je moet de hele tijd erg geconcentreerd blijven”, legt Gerrit uit. “Eerst en vooral moeten we onze machine heel nauwkeurig afstellen, zodat we het onkruid weghalen, zonder de weg of de fietspaden stuk te maken. Maar tegelijk letten we ook op het verkeer, en zorgen we ervoor dat we geen gevaarlijke situaties creëren voor auto’s en fietsers. Extra moeilijk wordt het als er geparkeerde wagens staan. Dat is ook de reden waarom we in het centrum altijd kortere stukjes verdelgen. Je kan moeilijk het hele centrum een dag lang parkeervrij maken. Maar we doen wat we kunnen, en proberen het onkruid zo laag mogelijk te houden.”

 

Onkruidbestrijding technische dienst

 

Dorpsstraten, gewestwegen, trage wegen, landbouwwegjes … wie onderhoudt wat?

Eind deze maand start de lente, en kleurt Ninove groen. Maar hoe houdt de stad de kleine paden en grote wegen veilig en berijd- of wandelbaar?

 • Zoals je hiernaast kan lezen, wordt het onkruid in onze stad bestreden door medewerkers van de technische dienst. Ze houden de greppels, boordstenen, voetpaden (enkel aan onbebouwde percelen), openbare parkings, fietspaden en het straatmeubilair onkruidvrij. Ze onderhouden ook de landbouwwegen in groot Ninove.
 • De gewestwegen, zoals de ring rond Ninove, beheert het Agentschap Wegen en Verkeer.
 • De bermen langs de straatkant laat de stad maaien door een aannemer, omdat daar specifieke machines voor nodig zijn. De wegbermen worden twee keer per jaar gemaaid. Hoe en wanneer dat gebeurt, lees je op www.ninove.be/bermbeheer.
 • Het onderhoud van de trage wegen en de speelpleintjes besteedt de stad uit aan sociale tewerkstelling. Ook voor sommige kleinere wegen met een specifieke ondergrond, zoals de kleine straatjes in de wijk Groeneweg, werkt de stad samen met een externe partner.
 • En de watergrachten? Ook die worden ‘geruimd’, want ze zijn de eerste opvang bij hevige regenval of wateroverlast. Daarvoor werkt de stad samen met een gespecialiseerd bedrijf, dat het slib verwijdert en de oevers verstevigt, mocht dat nodig zijn.

Contact informatie

 • Technische dienst

  Paul De Montplein 10
  9400 Ninove

  Openingsuren

  • Vandaag open van 08:00 tot 12:00 (na afspraak), van 12:30 tot 15:45 (na afspraak)
  • Morgen open van 08:00 tot 12:00 (na afspraak), van 12:30 tot 15:00 (na afspraak)
  Alle informatie