Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei

Strategisch Plan Ruimte voor Water zoekt naar oplossingen voor wateroverlast in de Dendervallei

De klimaatverandering met hevigere neerslag en de toegenomen verharding zorgen ervoor dat de Dender geregeld de hoeveelheid water niet kan slikken. Dat leidt soms tot ongewenste overstromingen en schade in de Dendervallei. Ook droge periodes en watertekorten zorgen soms voor problemen.

Met het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei zoeken Provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Waterweg en het Departement Omgeving naar oplossingen voor wateroverlast én waterschaarste. De afgelopen jaren werkte ook de stad intensief samen met de Vlaamse en provinciale overheid, de andere Dendergemeenten en middenveldorganisaties om oplossingen voor deze wateruitdagingen uit te werken. Ook de bewoners van de Dendervallei konden verschillende scenario’s beoordelen tijdens een online bevraging en drie infomarkten. Uit al die ideeën en feedback groeiden vijf ‘alternatieven’: dat zijn slimme combinaties van maatregelen over de vallei heen.

Planning

In 2022 leggen de partners de alternatieven aan jou voor. Ze geven je uitleg over de maatregelen en luisteren naar je vragen en feedback.

Alle informatie over het Strategisch Plan en de evenementen die georganiseerd worden, vind je op www.ruimtevoorwater.be . Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen dit project? Schrijf je dan ook in op de nieuwsbrief.


Contact informatie