Strategisch Plan Ruimte voor Water

Tegen 2030 zullen overstromingen dubbel zo vaak voorkomen dan vandaag, tegen 2050 tot zelfs vijf keer zo vaak. Plaatselijke, erg hevige regenbuien zorgen ervoor dat de massale hoeveelheid regenwater die op een relatief kleine oppervlakte valt niet goed kan afgevoerd worden, met wateroverlast tot gevolg. In de steeds droger wordende zomers doet net het omgekeerde fenomeen zich regelmatiger voor: waterschaarste en heel lage grondwaterniveaus.

De Vlaamse Waterweg nv, Departement Omgeving en Provincie Oost-Vlaanderen werken daarom samen met verschillende actoren aan het  Strategisch Plan Ruimte voor Water voor de Dendervallei.

Het doel? Een oplossing zoeken om wateroverlast  (en waterschaarste) aan te pakken en tegelijkertijd kansen creëren op het vlak van wonen, economie, natuur, landbouw en toerisme. Met andere woorden: de Dendervallei klaarstomen voor de toekomst! Ninove gaf Aquafin opdracht om zo'n hemelwater- en droogteplan op te stellen.

“De beste oplossing voor wateroverlast én droogte, is ruimte geven aan water”, zegt Studieverantwoordelijke Hemelwaterplan Yves Lenaerts van Aquafin. “Verharde oppervlakte verhindert namelijk dat regenwater makkelijk in de grond kan dringen, op die manier verdroogt de bodem.”

Het hemelwater- en droogteplan dient als leidraad voor het beleid en de diensten om de juiste maatregelen te bepalen. Zo moet er bijvoorbeeld al van bij het ontwerp van de werken meer rekening gehouden te worden met hemelwater. Yves Lenaerts: “De stad moet met het hemelwaterdroogteplan een kompas voor vele jaren in handen hebben.” Tegelijkertijd wil dit plan ook de inwoners van Ninove informeren en warm maken voor zaken die ze zelf kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld minder verharden, of groendaken aanleggen.

In het najaar van 2023 wil de stad landen met een goedgekeurd hemelwater- en droogteplan als beleidsdocument voor de komende jaren.


Contact informatie