Stiltegebied Dender-Mark

stiltegebied

Een stiltegebied is een milieubeschermingsgebied waarin de geluiden van flora en fauna overheersen. Het woord ‘stilte’ betekent hierbij niet dat er geen geluid in het gebied waarneembaar is, maar staat voor de afwezigheid van storende, voor de omgeving vreemde geluiden. Stiltegebieden zijn van belang voor de rustzoekende recreant en de flora en fauna in de natuur. Activiteiten die de geluidsbelasting negatief beïnvloeden, zijn niet meer mogelijk in het gebied dat als stiltegebied is aangewezen. Gebiedseigen geluiden, zoals die van de landbouw, zijn hiervan uitgesloten. Zowel in de stad als op het platteland stijgt de vraag naar stille plekken en kwaliteitsvolle omgevingen. De laatste jaren groeit het besef dat stilte en rust een heilzame werking hebben op de mens.

Meer info over stiltegebieden vind je op https://omgeving.vlaanderen.be/nl/kwaliteitslabel-stiltegebied

Stiltegebied Dender-Mark

Het stiltegebied Dender-Mark was jaren geleden een pilootproject van de Vlaamse overheid. Dit stiltegebied strekte zich uit over Oost-Vlaanderen (Ninove, Geraardsbergen) en Vlaams-Brabant (Galmaarden). 

Op 4 december 2018 heeft het Oost-Vlaamse deel van het stiltegebied Dender-Mark het kwaliteitslabel ‘Stiltegebied met 2 sterren’ ontvangen. Dit kwaliteitslabel geldt voor 10 jaar. plan Dender_Mark


Contact informatie