Stedelijke feestcommissie

De stedelijke feestcommissie is een officiële adviesraad, opgericht in 1947. Elke politieke partij die zetelt in de gemeenteraad, mag zes leden aanwijzen om te zetelen in de stedelijke feestcommissie. Twee leden zetelen in het carnavalscomité. De stedelijke feestcommissie vergadert in principe maandelijks.

Taken

 • steunkaartenverkoop (hiervan gaat de opbrengst naar het prijzengeld van de zondagsstoet)
 • organisatie van de "Nacht van de carnavalist" (carnavalgroepen die met minimum 10 personen aanwezig zijn krijgen 100 euro bovenop hun prijzengeld)
 • organisatie van het "Feest der Senioren"
 • organisatie van de carnavalsstoet
 • organisatie van de maandagavonduitstap
 • wanneer bij een organisatie van de stad extra hulp nodig is, kan de stedelijke feestcommissie hieraan meewerken.

Werkgroepen

Om een optimale werking te garanderen, werden werkgroepen binnen de stedelijke feestcommissie opgericht. Deze werkgroepen werken gericht naar bepaalde thema's en onderwerpen en brengen verslag uit op de volgende vergadering van de stedelijke feestcommissie.

 • werkgroep statuten
 • werkgroep Feest der Senioren
 • werkgroep carnavalsstoet
 • werkgroep jurering stoet
 • werkgroep nieuwe initiatieven.

Contact informatie