Stedelijke feestcommissie

  • Wat doet de Stedelijke Feestcommissie?

De Stedelijke Feestcommissie heeft tot doel het feestgebeuren in Ninove, in het bijzonder maar niet exclusief de initiatieven in het kader van carnaval, te stimuleren, te coördineren en verder uit te bouwen.

  • Voor wie is de Stedelijke Feestcommissie?

Ninovieters die minimum 18 jaar zijn en in een schriftelijke motivering aantonen dat ze betrokken zijn bij of relevante ervaring hebben in carnaval of andere festiviteiten die de stad organiseert.

  • Hoe kandidaat stellen?

Mail voor 15 mei 2019 je contactgegevens en een korte motivatie over je kandidaatstelling naar de dienst evenementen via evenementen@ninove.be


Contact informatie