Sport.Vlaanderen

Sport.Vlaanderen ondersteunt de Vlaamse regering en doet dienst als uniek loket voor alles wat met het Vlaamse sportbeleid te maken heeft. Zij houden zich onder andere met volgende zaken bezig:

  • organisatie van sportkampen en sportklassen in de Bloso-centra
  • uitbouw en ter beschikking stellen van de Bloso-centra aan sportfederaties, sportclubs, sportdiensten, topsporters en individuele sportbeoefenaars, onder meer voor de organisatie van trainingen, stages en wedstrijden
  • aanbieden en erkennen van sportkaderopleidingen via de Vlaamse Trainersschool
  • internationale uitwisseling van trainers, sportexperts en topsporters
  • voeren en coördineren van de sportpromotie op Vlaams niveau
  • subsidiëring, begeleiding en inspectie van sportfederaties, sportdiensten en andere sportactoren
  • uitvoeren van het Vlaams topsportbeleid
  • uitbouw van een Kenniscentrum Sport
  • adviseren en begeleiden van de uitbouw van sportinfrastructuur in Vlaanderen
  • beleidsgerichte input ter beschikking stellen van de beleidsondersteuning, vanuit de opgebouwde kennis en terreinexpertise

Je kan ook terecht op de website van Sport.Vlaanderen om sportactiviteiten in je buurt te vinden. Klik hier om te kijken wat er in Ninove allemaal op het programma staat!


Contact informatie