Sociaal wonen

 • Sociaal verhuurkantoor (SVK)

  Het sociaal verhuurkantoor (SVK) is een door de Vlaamse overheid erkende vzw die woningen huurt om ze vervolgens onder te verhuren aan gezinnen of alleenstaanden met een laag inkomen.

  Verhuren aan een SVK biedt heel wat voordelen zoals bv. garantie op huurbetaling of het recht op allerhande renovatie- en energiepremies.

  Voor meer info kan je terecht bij Jonas De Vlieger, coördinator Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen vzw, Stationsstraat 196, 9550 Herzele, 053 39 40 50, svkzovl@telenet.be

  Lees alles in de brochure.

  Terug naar boven
 • Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) en het OCMW

  Sociale huisvesting biedt verschillende mogelijkheden, gaande van goedkope huurwoningen tot koopwoningen en sociale bouwgronden. Om ervoor in aanmerking te komen, moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden.

  Het kan soms een tijd duren voor je een sociale woning krijgt, maar niet alleen de volgorde van inschrijving bepaalt de toewijzing. Er kan rekening gehouden worden met een aantal toewijzingsregels die de volgorde kunnen veranderen. Voor deze toewijzingsregels en andere info verwijzen wij door naar de sociale huisvestingsmaatschappijen werkzaam op het grondgebied van Ninove. 

  • Ninove-Welzijn

  Acaciastraat 1

  9400 Ninove

  Tel: 054 31 86 66

  Fax: 054 32 78 31

  info@ninovewelzijn.woonnet.be 

  www.vmsw.be

  Contactpersoon: Leentje Cornelis

  • SHM Denderstreek

  Heilig Hartlaan 54

  9300 Aalst

  Tel: 053 77 15 18

  Fax: 053 77 88 22

  info@denderstreek.woonnet.be

  www.vmsw.be

  Contactpersoon: Eddy De Vlieger

  • Dienst huisvesting OCMW Ninove

  De dienst huisvesting van het OCMW van Ninove fungeert onder andere als trefpuntmedewerker voor het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen. De medewerkers helpen je zoeken naar oplossingen wanneer je budget te laag is voor een woning op de private huurmarkt. Wanneer je dakloos bent of je dreigt het te worden, kan je bij het OCMW eveneens om hulp vragen.

  Medewerker:

  - Tim Willems, tel. 054 51 53 58, tim.willems@ocmw.ninove.be

  Terug naar boven
 • Lokaal toewijzingsreglement voor 65+

  Het Sociaal Huurbesluit van 12 oktober 2007 geeft aan gemeenten de mogelijkheid een eigen lokaal toewijzingsreglement op te maken voor de toewijzing van sociale huurwoningen op haar grondgebied. Het lokaal toewijzingsreglement voor 65+ wil aan kandidaat-huurders van 65 jaar of ouder de mogelijkheid geven voorrang te krijgen in 27 woningen, eigendom van de SHM's Ninove Welzijn en Denderstreek. De woningen zijn gelegen in Ninove, Aspelare, Okegem en Outer.

  Hiervoor werd een reglement opgesteld, dat werd goedgekeurd door college, gemeenteraad en de minister van Wonen.

  Terug naar boven
 • Lokaal toewijzingsreglement voor mensen met een beperking

  Het Sociaal Huurbesluit van 12 oktober 2007 geeft aan de gemeenten de mogelijkheid een eigen lokaal toewijzingsreglement op te maken voor de toewijzing van sociale huurwoningen op haar grondgebied.

  Het lokaal toewijzingsreglement voor mensen met een beperking heeft als doel mensen met een beperking of een vermoeden van een beperking die zelfstandig wonen of gaan wonen en die daarbij begeleiding krijgen van een erkende begeleidingsdienst, voorrang te verlenen bij de toewijzing van een sociale woning.

  Dit reglement werd goedgekeurd door het college, de gemeenteraad en de minister van Wonen.

   

  Terug naar boven