Sociaal wonen

 • Lokaal toewijzingsreglement voor 65+

  Het Sociaal Huurbesluit van 12 oktober 2007 geeft aan gemeenten de mogelijkheid een eigen lokaal toewijzingsreglement op te maken voor de toewijzing van sociale huurwoningen op haar grondgebied. Het lokaal toewijzingsreglement voor 65+ wil aan kandidaat-huurders van 65 jaar of ouder de mogelijkheid geven voorrang te krijgen in 27 woningen, eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappijen Ninove Welzijn en SHM Denderstreek. De woningen zijn gelegen in Ninove, Aspelare, Okegem en Outer.

  Hiervoor werd een reglement opgesteld, dat werd goedgekeurd door college, gemeenteraad en de minister van Wonen.

  Terug naar boven
 • Lokaal toewijzingsreglement voor mensen met een beperking

  Het Sociaal Huurbesluit van 12 oktober 2007 geeft aan de gemeenten de mogelijkheid een eigen lokaal toewijzingsreglement op te maken voor de toewijzing van sociale huurwoningen op haar grondgebied.

  Het lokaal toewijzingsreglement voor mensen met een beperking heeft als doel mensen met een beperking of een vermoeden van een beperking die zelfstandig wonen of gaan wonen en die daarbij begeleiding krijgen van een erkende begeleidingsdienst, voorrang te verlenen bij de toewijzing van een sociale woning.

  Dit reglement werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad en de minister van Wonen.

   

  Terug naar boven