Zwerfvuil

Zwerfvuil blijft een groot probleem in onze stad. Op verschillende plaatsen ligt afval waar het niet thuis hoort. Rondslingerende blikjes, flesjes, kauwgom, sigarettenpeuken, kranten ... Het wordt allemaal door mensen bewust of onbewust weggegooid of achtergelaten op straat of in de berm. Zwerfvuil is niet alleen lelijk, het is ook slecht voor het milieu en gevaarlijk voor spelende kinderen.

Zwerfvuilmeters en -peters gezocht

Om het probleem van zwerfvuil te helpen bestrijden, is het stadsbestuur op zoek naar zwerfvuilmeters en -peters die regelmatig het zwerfvuil gaan opruimen in een zelfgekozen straat of wijk. De stad ondersteunt deze vrijwilligers door gratis 'in de vuilbak'-vuilzakken, fluo-vestjes, afvalgrijpers en handschoenen ter beschikking te stellen. Deze kan je krijgen bij de dienst leefmilieu tijdens de openingsuren.

De volle zakken met ingezameld zwerfvuil kunnen ofwel afgegeven worden bij de technische dienst (Paul De Montplein in Ninove) ofwel vraag je een ophaling via het SIS-meldingssysteem of bel je naar de technische dienst op het nummer 054 31 77 10. Na het indienen van de aanvraag krijg je een mailtje met het geplande tijdstip van ophaling.

Zwerfvuilacties

De stad Ninove heeft sinds het voorjaar van 2014 een premie voor verenigingen of organisaties die in Ninove een zwerfvuilactie ondernemen.

Wat zijn de voorwaarden voor een premie?

Om in aanmerking te komen, moeten er minstens 10 leden van de vereniging of organisatie deelnemen aan de zwerfvuilactie en moet er minstens 1,5 km opgeruimd worden.

Opruimacties na privémanifestaties of op private terreinen komen niet in aanmerking voor een toelage. Om veiligheidsredenen mogen geen kinderen zonder begeleiding van volwassenen deelnemen aan een zwerfvuilactie.

Het aanvraagformulier moet minstens 1 maand voor de actie bezorgd worden aan het stadsbestuur. Deze aanvraag bevat:

 • de datum van inzameling;
 • het traject waarlangs zwerfvuil wordt opgeruimd;
 • het vermoedelijke aantal deelnemers aan de actie;
 • de plaats waar het ingezamelde afval wordt verzameld.

De aanvraag wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Het stadsbestuur stelt gratis zakken, beschermingshandschoenen en fluo-vestjes ter beschikking.

Na de actie bezorgt de vereniging of organisatie een deelnemerslijst op naam, adres en leeftijd van de deelnemers aan het stadsbestuur. Onmiddellijk na de actie wordt de opgeruimde omgeving gecontroleerd door een afgevaardigde van de stad.

Premiebedrag?

Er wordt een toelage van maximaal € 100 verleend per zwerfvuilactie per vereniging of organisatie die een zwerfvuilactie organiseert of deelneemt aan een zwerfvuilactie georganiseerd door de stad. De toelage wordt uitgekeerd onder de vorm van waardebonnen van de stad Ninove. De toelage voor het opruimen van een traject van minstens 1,5 km is € 50. Voor een traject van minstens 3 km is de toelage € 100.

Een vereniging of organisatie kan maximaal 2 maal per jaar een toelage krijgen. De periode tussen 2 zwerfvuilacties is minstens 3 maanden.


Contact informatie

 • Leefmilieu (dienst)

  stadhuis

  Centrumlaan 100
  9400 Ninove

  Openingsuren

  • Vandaag open van 08:30 tot 12:00 (na afspraak), van 14:00 tot 16:00 (na afspraak)
  • Morgen open van 08:30 tot 12:00 (na afspraak), van 16:00 tot 19:45 (na afspraak)
  Alle informatie