Sluikstoken

Algemene regels

Het verbranden van afvalstoffen in open lucht is verboden, behalve als het gaat om plantaardige afvalstoffen afkomstig van het onderhoud van tuinen, ontbossing en ontginning van terreinen of eigen bedrijfslandbouwkundige activiteiten. Dit kan echter alleen op 100 meter van bewoning en begroeiing (bomen, hagen, ...). Concreet betekent dit dat het verbranden van organisch materiaal op slechts een beperkt aantal plaatsen mogelijk is.

Ook het verbranden van afvalstoffen in zogenoemde 'allesbranders' is verboden. Onder afvalstoffen wordt niet enkel plastiek, papier, karton, huisvuil verstaan. Ook het verbranden van behandeld houtafval is verboden. Behandeld houtafval is sloophout, geverfd hout, geïmpregneerd hout of verduurzaamd hout (herkenbaar aan de lichtgroene kleur), gebeitst hout (herkenbaar aan de zwart-bruine kleur), multiplex, spaanplaat e.d. Enkel onbehandeld stukhout mag worden verbrand in een kachel.
 

Meer informatie vind je op https://www.vlaanderen.be/hout-het-gezond

Overtredingen

Overtredingen kunnen worden doorgegeven via het meldpunt milieuklachten.

Politiereglement

Buiten de milieuwetgeving is er ook nog het politiereglement. Artikel 51 van dit reglement handelt over vuur en rook.
 
'Het is verboden de buurt te storen met rook, geuren of uitwasemingen van welke bron dan ook. Het is te allen tijde verboden om gelijk welk afval te verbranden. Het is verboden vuur te maken buiten de gebouwen, behalve:
 
  • indien vergunning verkregen werd van de bevoegde overheid (bv. kampvuur)
  • indien het gaat om barbecues of vuren in daartoe bestemde installaties en met hiertoe bestemde brandstoffen. Deze zijn toegestaan in private tuinen en hiermee gelijkgestelden en enkel als er gebruik gemaakt wordt van vaste of mobiele installaties (barbecues, vuurkorven, vuurschalen…).'

Rook- en vuurverbod in bossen en natuurgebieden

Alle actuele informatie met betrekking tot het rook- en vuurverbod is steeds terug te vinden op www.natuurenbos.be/waarschuwingen.


Contact informatie