Sluikstoken

Het verbranden van afvalstoffen in open lucht is verboden, behalve als het gaat om plantaardige afvalstoffen afkomstig van het onderhoud van tuinen, ontbossing en ontginning van terreinen of eigen bedrijfslandbouwkundige activiteiten. Dit kan echter alleen op 100 meter van bewoning en begroeiing (bomen, hagen, ...). Concreet betekent dit dat het verbranden van organisch materiaal op slechts een beperkt aantal plaatsen mogelijk is.

Ook het verbranden van afvalstoffen in zogenoemde 'allesbranders' is verboden. Onder afvalstoffen wordt niet enkel plastiek, papier, karton, huisvuil verstaan. Ook het verbranden van behandeld houtafval is verboden. Behandeld houtafval is sloophout, geverfd hout, geïmpregneerd hout of verduurzaamd hout (herkenbaar aan de lichtgroene kleur), gebeitst hout (herkenbaar aan de zwart-bruine kleur), multiplex, spaanplaat e.d. Enkel onbehandeld stukhout mag worden verbrand in een kachel.

Meer informatie vind je op https://www.lne.be/stook-slim

Overtredingen kunnen worden doorgegeven via het meldpunt milieuklachten.


Contact informatie