Kiss and ride (scholen)

Druk autoverkeer in de ochtend- of avondspits in combinatie met dubbel geparkeerde wagens 'om even snel mijn kind af te zetten' en daartussen slalommende fietsers leiden tot een (subjectief) gevoel van onveiligheid. Een kiss & ride zone kan al een oplossing bieden. Een Kiss & Ride is een kortparkeervoorziening. Ze worden daar gecreëerd om reizigers of schoolkinderen dichtbij de ingang tot het gebouw af te kunnen zetten of op te halen.

Je kunt je afvragen of het wel efficiënt is om specifieke "infrastructuur" aan te leggen voor die 2 keer een half uur per dag dat die zal benut worden. De K&R-strook combineren met andere gebruikers (zoals de schoolbus) is niet altijd even eenvoudig. Het grootste knelpunt is dat een K&R-strook aanzet tot foutief gebruik, want welke ouder vergezelt zijn kind nooit naar binnen? Zeker bij het ophalen is het soms onmogelijk in te schatten of het kind al klaar staat en wordt het systeem ontregeld met chaos en stress tot gevolg. Daarom werkt de dienst mobiliteit samen met de politie graag mee met de scholen of ouderraden om oplossingen te zoeken in de vorm van een Kiss& Ride stroken. 


Contact informatie