Schoolroutekaart

Ouders brengen hun kinderen met de auto naar school… omwille van de veiligheid…. En juist daardoor zijn er meer voertuigen in het verkeer, waardoor het voor de kinderen onveiliger wordt om met de fiets naar school te rijden… een vicieuze cirkel die wij samen met jou willen doorbreken.

Zowel het stadsbestuur, de school, de ouders evenals de fietsers delen hierin een grote verantwoordelijkheid:

  • Het stadsbestuur dient ervoor te zorgen dat het verkeer in het stadscentrum traag verloopt en dat er naar het centrum toe in voldoende en goed uitgeruste fietspaden voorzien wordt. Daar is het beleid nu mee bezig, stap na stap. Wegens de talrijke behoeften, andere dan op mobiliteitsgebied, dienen immers prioriteiten te worden gesteld bij de uitgave van stadskasgelden…
  • De scholen dienen te zorgen voor een goede opleiding en aangepaste handleidingen.
  • De ouders dienen erop toe te zien dat de fietsen van hun kinderen degelijk in orde zijn en dat de kinderen hun uitrusting gebruiken (fietshelm, veiligheidsvestje).
  • En ook de fietsers dragen een grote verantwoordelijkheid: zij dienen zoals alle weggebruikers de wettelijke reglementering die op hen van toepassing is stipt na te leven.

Het stadsbestuur hoopt (nog) meer mensen te stimuleren om de fiets te gebruiken, want hoe minder auto's in het verkeer, hoe kleiner het risico op ongevallen. Als stadsbestuur, scholen en ouders en fietsers de handen in elkaar slaan, moeten wij daar in slagen. De schoolroutekaart wil daarbij een hulpmiddel zijn. We zijn ervan overtuigd dat er nuttig gebruik zal worden van gemaakt…