Sabam en billijke vergoeding

Sabam

Sabam is een vergoeding voor de auteur van muziek. Hoeveel je betaalt, hangt af van het soort van activiteit. 

SABAM CVBA, Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel _ Tel. 02 286 82 11 _ contact@sabam.be _ www.sabam.be

Aanvragen kunnen nu ook gemakkelijk online ingediend worden via www.sabam.be/elicensing

Billijke vergoeding 

De billijke vergoeding is een vergoeding  voor uitvoerende artiesten van muziek en voor de muziekproducenten. Iedereen die opgenomen muziek gebruikt, buiten de familiekring, moet daarvoor betalen. Wie een fuif of festival organiseert, wie muziek gebruikt bij een promotieactiviteit of wie een grote spelnamiddag opvrolijkt met muziek, ontsnapt niet aan de billijke vergoeding. Maar je moet niet voor elke noot betalen! Als de muziek gebruikt wordt in een voorstelling (toneel, dans,...) waarbij toegangsgeld moet betaald worden, hoef je geen billijke vergoeding te betalen. Je moet wel de toestemming van de producent vragen. Andere situaties waarbij je niet moet betalen: korte fragmentjes bij een mededeling aan het publiek (bv. een fotoreportage) of een gratis activiteit in familiekring.

De stad sluit voor bepaalde stedelijke infrastructuur een jaarcontract met billijke vergoeding af, tarief dans. Aangezien dit het hoogste tarief is, hoeven verenigingen voor activiteiten die ze organiseren in gemeentelijke infrastructuur waarvan de stad de billijke vergoeding heeft betaald geen billijke vergoeding te betalen.

Organiseer je een activiteit bij een particulier, ga dan steeds na of er al een jaartarief billijke vergoeding is betaald. Wie een activiteit organiseert waarvoor nog billijke vergoeding moet betaald worden, staat zelf in voor de aanvraag en betaling. Het tarief is afhankelijk van de plaats (binnen of buiten) of het al dan niet schenken van drank. Meer info vind je op de website van ikgebruikmuziek en op de website van billijke vergoeding.  

De aanvraag tot toelating moet je indienen bij:

Billijke vergoeding voor tijdelijke activiteiten, de jeugdhuizen en de culturele centra: Outsourcing Partners: PB 181, 9000 Gent 12, T: 070 66 00 16, F: 070 66 00 12 elke werkdag van 9 uur tot 15.30 uur.


Contact informatie