Renovatie zwembad De Kleine Dender

Zwembad De Kleine Dender sloot op 7 maart 2023 de deuren voor renovatie. Het zwembad kampte al langer met loskomende tegels die telkens hersteld moesten worden, een grondige vernieuwing drong zich op. Bovendien eindigde de milieuvergunning en kon deze niet vernieuwd worden zonder ingrijpende renovatiewerken.
In het stadsmagazine van maart 2023 vertelde zwembadmanager Pieter Raes ons meer over de grootse plannen. Dat interview lees je hier

Publiek-private samenwerking

De stad gaat voor de renovatie een publiek-private samenwerking aan met Sportoase. Deze private partner zal instaan voor het ontwerp en de uitvoering van de renovatie. De renovatie omvat de vernieuwing van het zwembad zelf, inclusief de beperkte buitenaanleg. Sportoase staat ook in voor de noodzakelijke omgevingsvergunningen en zal na de opening ook het onderhoud en de exploitatie van het zwembad op zich nemen.

Extra zwem- en sportruimte

De renovatie zal een volledige nieuwe look-and-feel geven aan het gebouw. Het aantal attracties wordt uitgebreid. Zo komt er een nieuwe glijbaan aan het peuterbad, maar ook speeltoestellen en een sauna. Er komt 160 m² water bij: een extra instructiebad met dubbele beweegbare bodem kan dienen voor zwemlessen, groepslessen en therapiezwemmen. Meer ruimte dus voor de verenigingen, de scholen en de individuele zwemmer. Daarnaast komt er ook ruimte voor extra sportaanbod door de bouw van een spiegelzaal met houten vloer. Deze zaal is geschikt voor dans, yoga, gevechtssport, … Ook het onthaal, de kleedkamers, het kassa- en camerasysteem worden vernieuwd.

Aandacht voor energieverbruik

Om het energieverbruik binnen de perken te houden, komt er bijkomende dak- en gevelisolatie, wordt er geïnvesteerd in slimme raampartijen, regenwaterputten, waterbesparend sanitair en led- en slimme verlichting. Warmtepompen zorgen ervoor dat er geen fossiele brandstoffen gebruikt moeten worden om het zwembad te verwarmen of te koelen. Ninove wordt één van de voorlopers in het toepassen van deze techniek in Vlaanderen. Al deze maatregelen stomen het zwembad klaar voor een duurzame toekomst.

De werken

Voorziene start van de werken is maart 2023. De duurtijd van de werken wordt geraamd op 15 tot 18 maanden. In tussentijd zal zwemmen niet kunnen. Scholen en verenigingen zullen jammer genoeg tijdelijk moeten uitwijken. Zij werden al een hele tijd terug op de hoogte gebracht van de sluiting, zodat zij allemaal al hun voorzorgen konden nemen. Ook voor het personeel wordt er aan oplossingen gewerkt.

Update september 2023

In augustus 2023 werd duidelijk dat de vooropgestelde timing niet kon worden gehaald vanwege extra uitdagingen i.v.m. de watertoets en de stijgende prijzen van bouwmaterialen.  In de maand september werd deze vertraging afgerond met de ontvankelijkheidsverklaring van de omgevingsvergunningaanvraag. 

Intussen blijft er water in de kuip van het 25-meterbad aanwezig. Zonder deze maatregel zou de kuip van het zwembad bij een sterk stijgende grondwaterstand opgeduwd worden met schade aan het gebouw tot gevolg. Het water in de kuip zorgt als het ware voor een tegengewicht zodat scheuren en barsten voorkomen worden.

Update december 2023

Op 11 december 2023 keurde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst goed voor een publiek-private samenwerking met Sportoase NV. Met deze toekomstgerichte samenwerking wordt er rekening gehouden met allerhande bezorgdheden. Zo garandeert de overeenkomst betaalbare toegangsprijzen en kunnen verenigingen nog steeds zwemlessen aanbieden in het vernieuwde zwembad. 

Met inachtneming van de wettelijke beslistermijnen en onder voorbehoud van het bekomen van de noodzakelijke omgevingsvergunning, zouden de werkzaamheden naar verwachting in de lente van 2024 kunnen beginnen. De opening van het vernieuwde zwembad wordt voorzien voor november 2025.


Contact informatie