Relanceplan

Shoppen in de stad

De gemeenteraad keurde op 28 juni 2021 het 'Relanceplan Lokale Economie 2021+' goed en zet daarmee verder in op een breed pakket aan initiatieven om de lokale economie te doen heropleven.

Het plan bevat een aantal maatregelen op korte termijn, waaronder onder meer een ondersteuningspremie tussen 400 en 2.400 euro (afhankelijk van het aantal maanden verplichte sluiting tijdens de tweede coronalockdown) en bepaalde belastingvrijstellingen. Aanvragen was mogelijk tot en met 15 september 2021.

Daarnaast wordt er op langere termijn ingezet op een versterkte samenwerking met ondernemers en ondernemersorganisaties en op stadsvernieuwing.

Meer info lees je ook in de brochure over het relanceplan.