Regels rond roken en alcohol in de horeca

Alcohol en minderjarigen

Handelaars en horeca-uitbaters en dus ook organisatoren van festivals en fuiven, mogen geen alcohol verkopen aan -16-jarigen en geen sterke drank aan -18-jarigen. De reglementering in verband met alcoholverkoop aan minderjarigen gebeurt via de Wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten.

Volgens artikel 6, § 6 gelden volgende bepalingen:

 • Het is verboden om elke drank of product waarvan het effectief alcoholvolumegehalte hoger is dan 0,5 %, te verkopen, te schenken of aan te bieden aan - 16-jarigen. Ook alcoholarm bier (wettelijk max. 1,2 % vol alcohol) valt dus onder het verkoopverbod.
 • Van elke persoon, die dranken of andere producten op basis van alcohol wil kopen, mag worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij ouder is dan zestien.
 • Het is verboden om sterke drank, zoals bepaald in artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, te verkopen, te schenken of aan te bieden aan -18-jarigen.
 • Van elke persoon, die sterke drank wil kopen, mag worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij ouder is dan achttien.
Roken
 

In België geldt een algemeen rookverbod in openbare ruimtes, op de werkplaats en in de horeca. Dit betekent dat horeca-uitbaters overal in hun zaak duidelijk zichtbare rookverbodstekens moeten aanbrengen. Zij kunnen er ook voor kiezen om een rookkamer te installeren. Die rookkamer moet voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Het moet gaan om een afgesloten ruimte met een maximale grootte van 25 % van de oppervlakte van het hele etablissement.
 • Deze rookkamer mag geen transitzone zijn en moet zodanig ingericht zijn dat de ongemakken voor niet-rokers door de rook zoveel mogelijk worden beperkt.
 • Er moet een rookafzuigsysteem geïnstalleerd zijn.
 • Er mogen enkel dranken worden meegenomen. Je mag er zelf geen dranken of voedsel verkopen. Er mogen geen verdeelautomaten, bingoautomaten, flipperkasten, televisies,… in de rookkamer aanwezig zijn.

Het is toegelaten te roken op een open terras. Het terras moet dan wel volledig open zijn aan ten minste één kant (ongeacht het weer) en de open kant mag niet gedeeltelijk gesloten worden door bijvoorbeeld een wind- of zonnescherm.

Personen die weigeren om het rookverbod na te leven, riskeren een boete. Zowel de roker als de uitbater van de openbare ruimte kan beboet worden. De boetes gaan van 150 tot 5.500 euro.

De federale overheid controleert de naleving van dit verbod.

Verkoop van rookwaren aan minderjarigen

Je mag geen tabaksproducten verkopen aan -18-jarigen (zie de Wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten.). Als verkoper kan je dus eisen dat iemand bewijst dat hij of zij achttien jaar is. Een automatische distributieapparaat moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het automatische distributieapparaat wordt geplaatst in gesloten ruimten waar de tabaksproducten tegelijk op de traditionele manier worden verkocht.
 • Het automatische distributieapparaat is vergrendeld en mag enkel ontgrendeld en geactiveerd worden door en voor personen van 18 jaar of ouder.
 • De persoon die de tabaksproducten op traditionele wijze verkoopt, is verantwoordelijk voor de ontgrendeling van het distributieapparaat.

Contact informatie

Contactpersonen