Regelgeving rond bouwen

Op de website van Ruimte Vlaanderen kan je terecht voor meer informatie over welke werken meldings- of vergunningsplichtig zijn. Je kan er ook terecht voor meer informatie over handhaving en wetgeving rond stedenbouw in het algemeen.


Contact informatie