Rechtspositieregeling en arbeidsreglement

De rechtspositieregeling beschrijft je rechten en plichten als werknemer van de lokale overheid Ninove. Het is een verplicht document binnen de lokale besturen, maar naast het arbeidsreglement ook één van de belangrijkste handvaten voor het personeelsbeleid.
De rechtspositieregeling is goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 januari 2021 en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 januari 2021.

Meer over de rechten en plichten van de personeelsleden van stad Ninove lees je in de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement stad en het arbeidsreglement OCMW.
Met de komst van het tijdsregistratiesysteem Syncore werd ook het tijdsregistratiereglement geüpdatet. 

Meer over de rechten en plichten van de personeelsleden van het AGB Kleine Dender lees je in de rechtspositieregeling AGB Kleine Dender en arbeidsreglement AGB Kleine Dender.

Alle afspraken over het geolokalisatiesysteem in de bedrijfswagens werden gebundeld in een bijlage aan het arbeidsreglement.

Wat is het verschil tussen een arbeidsreglement en de rechtspositieregeling? 

Arbeidsreglement: beschrijft de rechten en plichten van werknemer en werkgever. Je vindt er informatie over onder andere de arbeidsduur en rustpauzes, de toepassing van eventuele disciplinaire sancties, wat je moet doen als je ziek bent of het slachtoffer bent van pesten of seksuele intimidatie op de werkvloer, …

Rechtspositieregeling: specifiek in openbare besturen wordt, naast het arbeidsreglement, ook een rechtspositieregeling opgesteld. In de rechtspositieregeling vind je onder meer de plaatselijke voorschriften in verband met aanwervingsprocedures, functionele loopbanen, bezoldigingsregelingen, loonschalen, vergoedingen en toelagen, verloven en afwezigheden.


Contact informatie