Publiciteit

UiTkalender in het infoblad

Wil je jouw activiteit in de UiTkalender in Ninove Info? Voer de gegvens in op www.ninove.be (startpagina) > 'Geef zelf je activiteit in'!

De 10e van de maand voorafgaand aan de maand van publicatie trekt de dienst communicatie een lijst uit deze UiTkalender. Gegevens die later worden ingegeven, zullen enkel verschijnen in de digitale UiTkalender op de website, niet in de gedrukte versie in Ninove Info.

Eetfestijnen en activiteiten die niet openstaan voor niet-leden worden niet opgenomen.

De stedelijke website

Verenigingen en particulieren die een activiteit organiseren kunnen deze ingeven op de website van de stad via de UiTkalender.

Aanplakken

'Wild' aanplakken (bijvoorbeeld op elektriciteitscabines, bushokjes, afsluitingen, muren, straatmeubilair, ...) is ten strengste verboden en kan worden bestraft met een GAS-boete. Op openbaar domein mogen enkel nog affiches voor activiteiten op grondgebied van Ninove aangeplakt worden op de officiële aanplakzuilen

Lees hier alles over aanplakkingen en bewegwijzering.

Zegeltaks

Affiches met een kleinere oppervlakte dan 15 dm² (dat is net iets groter dan het A3-formaat) zijn vrij van zegeltaks. Voor affiches met een oppervlakte groter dan 15 dm² en kleiner dan 1 m², bedraagt de zegeltaks 0,10 euro per exemplaar. Voor affiches groter dan 1 m² bedraagt de zegeltaks 0,50 euro per m².


Contact informatie