Publiciteit

UiTkalender in het infoblad

Wil je jouw activiteit in de UiTkalender in Ninove Info? Voer de gegvens in op www.ninove.be (startpagina) > 'Geef zelf je activiteit in'!

De 10e van de maand voorafgaand aan de maand van publicatie trekt de dienst communicatie een lijst uit deze UiTkalender. Gegevens die later worden ingegeven, zullen enkel verschijnen in de digitale UiTkalender op de website, niet in de gedrukte versie in Ninove Info.

Eetfestijnen en activiteiten die niet openstaan voor niet-leden worden niet opgenomen.

Gebruik kopieerdienst

Verenigingen die deel uitmaken van een stedelijke adviesraad kunnen gebruik maken van de kopieerdienst van de stad. Het gebruik van de kopieerdienst wordt per vereniging beperkt tot maximum 3 maal per jaar met een totale oplage van maximum 3.000 enkelvoudig bedrukte exemplaren (A4 formaat) of 1.500 exemplaren recto-verso. Alle info vind je terug in het reglement.

De stedelijke website

Verenigingen en particulieren die een activiteit organiseren kunnen deze ingeven op de website van de stad via de UiTkalender.

Aanplakken

'Wild' aanplakken (bijvoorbeeld op elektriciteitscabines, bushokjes, afsluitingen, muren, straatmeubilair, ...) is ten strengste verboden en wordt zwaar bestraft. Indien mogelijk spreekt men de aanplakker aan. Wanneer deze niet gekend is, richt men zich eerst tot de verantwoordelijke uitgever en in tweede instantie tot de organiserende vereniging. In laatste instantie richt men zich tot de drukker.

Voor de aanplakkingen op openbaar of privé domein en voor bewegwijzering zijn er verschillende voorwaarden.

Affiches met een kleinere oppervlakte dan 15 dm² (dat is net iets groter dan het A3-formaat) zijn vrij van zegeltaks. Voor affiches met een oppervlakte groter dan 15 dm² en kleiner dan 1 m², bedraagt de zegeltaks 0,10 euro per exemplaar. Voor affiches groter dan 1 m² bedraagt de zegeltaks 0,50 euro per m².


Contact informatie