Protocollen

Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven aan of ontvangen van andere publiekrechtelijke instanties, dan leggen wij het afsprakenkader voor deze verwerking vast in een protocol. Dit afsprakenkader heeft onder andere betrekking op de doeleinden en rechtmatigheid van de verwerking en de beveiliging van de persoonsgegevens. Hieronder vind je een overzicht van de protocollen die werden afgesloten:


Contact informatie