Procedure uitoefenen rechten AVG – versie 1.00 (23-11-2020)

Uitoefenen van rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Indien wij jouw persoonsgegevens verwerken, dan heb je als burger verschillende rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot deze gegevens. Deze pagina legt uit op welke manier je deze rechten in de praktijk kan uitoefenen. Om de verschillende soorten verzoeken te stroomlijnen en ervoor te zorgen dat niemand anders dan jij deze rechten kan uitoefenen werd hiervoor een formulier opgemaakt. Je kan het formulier onderaan deze pagina terugvinden. We raden je aan om eerst de informatie op deze pagina door te nemen vooraleer je het formulier invult en opstuurt, zodanig dat wij je verzoek vlot kunnen behandelen. Indien je hulp nodig hebt bij het invullen of bezorgen van het formulier, kan je ons steeds contacteren.

Hoe het formulier te bezorgen

Je kan ons het ingevulde formulier op verschillende manieren bezorgen. Elke manier van bezorgen is gekoppeld aan eigen voorschriften, om ervoor te zorgen dat wij voldoende zekerheid hebben over jouw identiteit. Lees deze dus goed door vooraleer je ons het formulier bezorgt.

Elektronisch, via e-mail

Je kan het formulier digitaal invullen en het ons bezorgen via privacy@ninove.be 

  • Indien je je inzagerecht wenst uit te oefenen en ervoor kiest om de kopie van je gegevens op papier te ontvangen op je postadres of deze af te halen aan het onthaal, hoef je geen extra actie te ondernemen.
  • Indien je je inzagerecht wenst uit te oefenen en ervoor kiest om de kopie van je gegevens elektronisch te ontvangen, of indien je een ander recht dan het inzagerecht wenst uit te oefenen, moet je het formulier elektronisch ondertekenen met het certificaat op je e-ID.

Op papier, aan het onthaal

Je kan het ingevulde en ondertekende formulier overhandigen aan de onthaalmedewerker tijdens de openingsuren van het stadhuis. Breng een identiteitsbewijs (e-ID, rijbewijs, …) mee, zodanig dat de onthaalmedewerker je identiteit kan vaststellen.

Op papier, met de post

Je kan het ingevulde en ondertekende formulier ons met de post bezorgen of het zelf in de brievenbus van het stadhuis deponeren.

  • Indien je je inzagerecht wenst uit te oefenen en ervoor kiest om de kopie van je gegevens op papier te ontvangen op je postadres of deze af te halen aan het onthaal, hoef je geen kopie van een identiteitsbewijs in te sluiten.
  • Indien je je inzagerecht wenst uit te oefenen en ervoor kiest om de kopie van je gegevens elektronisch te ontvangen, of indien je een ander recht dan het inzagerecht wenst uit te oefenen, moet je een kopie van de voorkant van een identiteitsbewijs (e-ID, rijbewijs, …) insluiten.

Formulier

Je kan het formulier hier downloaden.


Contact informatie