Premie zwerfvuilacties

Blikjes, flesjes, kauwgom, sigarettenpeuken, kranten ... Het wordt allemaal door mensen bewust of onbewust weggegooid of achtergelaten op straat of in de berm. Zwerfvuil is niet alleen lelijk, het is ook slecht voor het milieu en gevaarlijk voor spelende kinderen.

Daarom heeft de stad een premie voor verenigingen of organisaties die in Ninove een zwerfvuilactie ondernemen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen moeten er minstens 10 leden van de vereniging of organisatie deelnemen aan de zwerfvuilactie en moet er minstens 1,5 km opgeruimd worden.

Opruimacties na privémanifestaties of op private terreinen komen niet in aanmerking voor een toelage. Om veiligheidsredenen mogen geen kinderen zonder begeleiding van volwassenen deelnemen aan een zwerfvuilactie.

Het aanvraagformulier moet minstens 1 maand voor de actie bezorgd worden aan het stadsbestuur. Deze aanvraag bevat:

  • de datum van inzameling;
  • het traject waarlangs zwerfvuil wordt opgeruimd;
  • het vermoedelijke aantal deelnemers aan de actie;
  • de plaats waar het ingezamelde afval wordt verzameld.

De aanvraag wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Het stadsbestuur stelt gratis zakken, beschermingshandschoenen en fluo-vestjes ter beschikking.

Na de actie bezorgt de vereniging of organisatie een deelnemerslijst op naam, adres en leeftijd van de deelnemers aan het stadsbestuur. Onmiddellijk na de actie wordt de opgeruimde omgeving gecontroleerd door een afgevaardigde van de stad.

Bedrag

Er wordt een toelage van maximaal €100 verleend per zwerfvuilactie per vereniging of organisatie die een zwerfvuilactie organiseert of deelneemt aan een zwerfvuilactie georganiseerd door de stad.  De toelage voor het opruimen van een traject van minstens 1,5 km is €50. Voor een traject van minstens 3 km bedraagt de toelage €100. Elke toelage wordt uitbetaald onder de vorm van waardebonnen van de stad Ninove.

Een vereniging of organisatie kan maximaal 2 maal per jaar een toelage krijgen. Tussen de 2 zwerfvuilacties moet minstens 3 maanden zitten.


Contact informatie