Premie zwaluwnesten

Als we het over de lente hebben, denken we er automatisch de eerste zwaluw bij. De vroegste zwaluwen arriveren al in maart, maar de meeste mensen zien de eerste zwaluw niet voor half of eind april. Redelijk snel na hun aankomst begeven ze zich trouw naar hun nestplaats van de vorige jaren en net daar wringt het schoentje. Meer en meer zwaluwen stellen vast dat die nestplaats is veranderd... of dat ze er niet meer welkom zijn. Nochtans zijn zwaluwen nuttige dieren die leven van insecten.

Het gaat onze zwaluwsoorten dus niet voor de wind en alle soorten (huis-, boeren-, oever- en gierzwaluw) kampen met problemen.

De stad Ninove wil zwaluwen helpen en subsidieert het in stand houden van de nesten:

  • 10 euro voor het in stand houden van één nest
  • 25 euro voor het in stand houden van een zwaluwkolonie tot 5 nesten
  • 50 euro voor het in stand houden van een zwaluwkolonie van meer dan 5 nesten

De boerenzwaluw heeft behoefte aan stallen die voortdurend toegankelijk zijn en waar voldoende insecten zitten. Voor de huiszwaluw mogen dakgoten niet te glad zijn en moet er in de buurt modder, met voldoende bindingskracht, beschikbaar zijn. Voor de oeverzwaluw is het ontbreken van geschikte broedwanden een probleem. Gierzwaluwen zijn dan weer afhankelijk van holtes in hoge gebouwen.

De aanvraagformulieren en het reglement kan je krijgen bij de dienst leefmilieu.

Subsidieaanvragen moeten ingediend worden voor 1 juli van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.


Contact informatie