Premie voor inbraakbeveiliging

De premie betreffende inbraakbeveiliging kan aangevraagd worden indien de genomen maatregelen bijdragen tot de beveiliging van een particuliere woning gelegen op het grondgebied van de stad Ninove.

Voor de premie komen in aanmerking:

  • de installatie van veiligheids- en schrikverlichting
  • de beveiliging van alle buitendeuren die direct toegang geven tot de woning
  • de beveiliging van de sasdeuren die direct toegang geven tot de woning, indien deze woning een meergezinswoning is (buitendeur en/of voordeur en/of achterdeur van het appartement)
  • de beveiliging van alle andere gevelopeningen die direct toegang verschaffen tot de woning

Maatregelen ter beveiliging van garagepoorten, buitendeuren en ramen die toegang verschaffen tot de garage worden enkel in aanmerking genomen voor een premie wanneer de garage aan de woning is aangebouwd en er een directe toegangsdeur is tussen de garage en de woning.

Maatregelen ter beveiliging van onbewoonde bijgebouwen, aangebouwd aan de woning, worden enkel in aanmerking genomen voor het verkrijgen van een premie wanneer er een directe toegangsdeur is tussen de bijgebouwen en de woning.

Opgelet: de premie wordt niet toegekend voor de installatie van elektronische alarmsystemen.

Voorwaarden

De premie wordt toegekend aan de eigenaar of de bewoner van de woning die er gedomicilieerd is:

  • en die slachtoffer werd van inbraak of poging tot inbraak in zijn/haar woning en waarvan een proces-verbaal werd opgemaakt en die binnen de 2 jaar na de datum van het proces-verbaal beveiligingsmaatregelen neemt
  • of die op het ogenblik van de aanvraag van de premie 65 jaar of ouder is
  • of waarvan het kadastraal inkomen het bedrag van 1.115,52 € niet overtreft.

Bedrag van de premie

De premie bedraagt 25% van de aankoop en/of installatiekosten (excl. BTW) met een max. van 186 € per woning.

Voor elk type beveiliging kan slechts 1 maal een premie worden toegekend (tot het max. van 186 € per woning) . De aanvrager moet het bewijs leveren dat hij voldoet aan 1 van de voorwaarden.

Hoe kan de premie worden aangevraagd?

Het aanvraagformulier, vergezeld van de aankoop- en/of installatiefactuur moet ten laatste binnen het jaar na factuurdatum worden ingediend bij de dienst huisvesting.

Opgelet: vooraleer de premie zal worden toegekend, zal er iemand van de politie langskomen om de beveiliging die je hebt laten plaatsen te controleren.


Contact informatie