Premie herbruikbare luiers

De stad Ninove wil ouders die kiezen voor herbruikbare luiers extra steunen. Bovenop de 3 rollen gratis huisvuilzakken geeft de stad een premie voor de aankoop of de huur van deze herbruikbare luiers. De premie bedraagt de helft van het aankoop- of huurbewijs met een maximum van 150 euro per kind. Enkel ouders met een kind ten laste tussen 0 en 3 jaar komen in aanmerking.

Het aanvraagformulier en het reglement kan je verkrijgen bij de dienst leefmilieu. Een flyer met bijkomende informatie over de premie en het gebruik van herbruikbare luiers kan je hier ook krijgen.

Op de website van de Milieu Advies Winkel (www.milieuadvieswinkel.be) staat een uitgebreide brochure over herbruikbare luiers.

 


Contact informatie