Premie hemelwaterputten

Er wordt een premie verleend voor:

  • het plaatsen van een hemelwaterput bij een bestaande woning

De premie bedraagt 50 % van de bewezen kosten, met een maximum van 750 euro. Voor zover:

  • de installatie minimaal 2 aftappunten heeft
  • de factuur niet ouder is dan 1 jaar
  • de factuur dateert van na 1 januari 2014.

Een bestaande woning is een woning waarvoor een bouwvergunning werd verkregen vóór 7 september 1999.

Alle voorwaarden van zowel de premie voor hemelwaterputten als die voor infiltratievoorzieningen staan in het reglement. Voor de aanvraag kan je het formulier gebruiken. 


Contact informatie