Premie hemelwaterputten

Er kan een premie verleend worden voor het plaatsen van een hemelwaterput bij een bestaande woning. Een bestaande woning is een woning waarvoor een bouwvergunning werd verkregen vóór 7 september 1999.

De premie bedraagt 50% van de bewezen kosten, met een maximum van 750 euro.

Voorwaarden:

  • de installatie heeft minimaal 2 aftappunten
  • de factuur is niet ouder dan 1 jaar
  • de factuur dateert van na 1 januari 2014.

Alle voorwaarden voor de premie voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen staan in het reglement. Voor de aanvraag kan je het formulier gebruiken.


Contact informatie