Premie gevelbank

gevelbankWaar is de tijd dat mensen ’s avonds massaal buiten zaten om een babbel te doen, een probleem in de straat te bespreken? 

Om net dat contact tussen buren te bevorderen heeft de stad Ninove een subsidie uitgewerkt voor het plaatsen van een gevelbank aan uw woning.

Gevelbanken bieden een onverwachte plek voor je deur voor een gezellige babbel met de buren. Deze kunnen de sociale cohesie versterken en bijdragen tot een actiever buurt- en straatleven. 

Een gevelbank kan bevestigd worden aan een gevel over het openbaar domein of geplaatst worden op het openbaar domein maar je moet er wel voor zorgen dat die te allen tijde wegneembaar is. 

Voor de gevelbanken moet een veilige voetgangerszone kunnen gewaarborgd zijn van 1,5 meter. Alle andere voorwaarden kan je nalezen in het subsidiereglement voor het aanbrengen van groenverfraaiing en/of gevelbanken op stadseigendom. 

Alle voorwaarden staan in de tekst van het reglement. Voor de aanvraag zijn invulformulieren beschikbaar.

 


Contact informatie