Premie aankoop en beheer natuurgebied

De stad ondersteunt erkende natuurverenigingen bij de aankoop van gronden met de bedoeling om deze in te richten als natuurgbieden. Momenteel geniet enkel Natuurpunt vzw van deze subsidie. Zij bezitten in Ninove momenteel een aantal grote natuurgebieden die erkend zijn als natuurreservaat.

Alle voorwaarden staan in het reglement

Ook het behoud en herstel van lokale natuur- en landschapswaarden is belangrijk maar vaak ook arbeidsintentief. Daarom ondersteunt de stad Ninove lokale milieu- en natuurverenigingen met een premie voor het uitvoeren van beheerswerken. Voorwaarde is wel dat hiervoor wordt samengewerkt met een andere vereniging.

Alle voorwaarden staan in het reglement

Verenigingen die interesse hebben om natuurbeheerswerken uit te voeren, kunnen contact opnemen met Natuurpunt Ninove.


Contact informatie