Premie aanplanting/onderhoud streekeigen bomen en struiken

Aanplanting

Bomen en struiken zijn zowel op ecologisch, cultuurhistorisch en landschappelijk vlak belangrijk. Ze bufferen geluid en zicht, verbinden natuurkernen en ze zorgen voor de opname van CO2.

De stad Ninove geeft daarom subsidies voor het aanplanten van streekeigen boom- en struiksoorten.

Subsidiebedragen bij aanplantingen:

  • aanplanting van hoogstammige fruitbomen: 6,20 euro per boom
  • aanplanting van hoogstammige inheemse loofbomen: 5 euro per boom
  • aanplanting van bosplantsoen en haagplanten: 0,50 euro per stuk
  • maximumbedrag
    • 200 euro per aanvrager per dienstjaar voor aanplanting van bosplantsoen en haagplanten
    • 200 euro per aanvrager per dienstjaar voor aanplanting van inheemse loofbomen en hoogstammige fruitbomen

Het reglement en de aanvraagformulieren zijn te bekomen bij de dienst leefmilieu.

Onderhoud

Bomen en struiken zijn zowel op ecologisch, cultuurhistorisch en landschappelijk vlak belangrijk. Ze bufferen geluid en zicht, verbinden natuurkernen en ze zorgen voor de opname van CO². Sommige (knot)bomen en hagen zijn tientallen jaren oud en zijn van groot belang voor onder andere zoogdieren, vogels en insecten. De steenuil is bevoorbeeld een typische vogel die broedt in oude knotbomen.

Het onderhoud van kleine landschapselementen is vaak arbeidsintensief en economisch weinig interessant. De stad geeft daarom subsidies voor het onderhoud van streekeigen boom- en struiksoorten.

Subsidiebedragen bij onderhoud:

  • Onderhoud van lijnvormige landschapselementen (hagen, haagkanten, houtkanten, bomenrijen): 0,50 euro per meter wanneer het onderhoud gebeurt door één persoon. 0,25 euro per meter wanneer het onderhoud gebeurt door beide aanpalenden.
  • Onderhoud van knotbomen: 12,50 euro per knotboom

Het reglement en de aanvraagformulieren zijn te bekomen bij de dienst leefmilieu.


Contact informatie