Premie geveltuin

geveltuintjeVan planten en bloemen in de onmiddellijke woonomgeving gaat een kalmerende invloed uit. Het groen stemt de inwoners milder en de straat krijgt er een mensvriendelijkere aanblik door. Het is ook een middel om de stad en het dorp op een natuurlijke en sierlijke wijze te verfraaien.

In Ninove kan je een subsidie krijgen voor groenaanleg van een tegeltuintje of voortuinstrook op stadseigendom. Het bedrag van de subsidie stemt overeen met 70% van het totaal van de uitgaven voor de aankoop van bloemen, planten en/of materiale met een maximum van 200 euro per aanvrager. Je aanvraag voor groenaanleg op stadseigendom dien je in bij de dienst leefmilieu, waarna het college van burgemeester en schepenen een beslissing neemt.

Voor de aanleg van een tegeltuintje haal je één of meerdere tegels tegen de voorgevel weg en plant je er wat groen. Zo krijgen straten waar de aanplanting van bomen niet mogelijk is toch een groen kleedje. Het voetpad moet na de aanleg van het tegeltuintje nog een vrije doorgang van minstens 1,50 meter behouden.

De beplanting in een tegeltuintje moet aangepast zijn. Sterk gedoornde planten zijn verboden en hoog en breed uitgroeiende planten moeten vermeden worden. Klimplanten moeten goed aan de gevel worden vastgeankerd en plantenwortels mogen het voetpad noch de leidingen van de nutsvoorzieningen beschadigen.

Rond het tegeltuintje moet een stenen afboording worden aangebracht van minimum 10 cm hoogte tot maximum 40 cm hoogte.

Alle voorwaarden staan in de tekst van het reglement. Voor de aanvraag zijn invulformulieren beschikbaar.


Contact informatie