Premie geveltuin

geveltuintje

Geveltuin

Voor de aanleg van een tegeltuintje haal je één of meerdere tegels tegen de voorgevel weg en plant je er wat groen. Zo krijgen straten waar de aanplanting van bomen niet mogelijk is toch een groen kleedje.  Met een geveltuin breng je een stukje natuur in je straat. Het fleurt niet alleen de straat op maar ook je huis. Bovendien is een geveltuintje ook goed voor je gezondheid. Planten maken namelijk zuurstof aan en filteren fijn stof.

Premie

In Ninove kan je een subsidie krijgen voor groenaanleg van een tegeltuintje of voortuinstrook op stadseigendom. Het bedrag van de subsidie stemt overeen met 70% van het totaal van de uitgaven voor de aankoop van bloemen, planten en/of materiale met een maximum van 200 euro per aanvrager. Je aanvraag dien je in bij de dienst leefmilieu via het aanvraagformulier, waarna het college van burgemeester en schepenen een beslissing neemt.

Praktisch

Voor de aanleg van een tegeltuintje haal je één of meerdere tegels tegen de voorgevel weg en plant je er wat groen.

  • Het voetpad moet na de aanleg van het tegeltuintje nog een vrije doorgang van minstens 1,50 meter behouden.
  • De beplanting in een tegeltuintje moet aangepast zijn. Sterk gedoornde planten zijn verboden en hoog en breed uitgroeiende planten moeten vermeden worden. Klimplanten moeten goed aan de gevel worden vastgeankerd en plantenwortels mogen het voetpad noch de leidingen van de nutsvoorzieningen beschadigen.
  • Rond het tegeltuintje moet een stenen afboording worden aangebracht van minimum 10 cm hoogte tot maximum 40 cm hoogte.

Alle voorwaarden staan in  het reglement. Voor de aanvraag gebruik je dit formulier .  


Contact informatie