Politiereglement

Het gecoördineerde algemeen politiereglement van de stad Ninove brengt o.a. het vroegere politiereglement, het GAS-reglement en andere stedelijke reglementen in één document onder.

Het politiereglement is er op gericht de veiligheid te verhogen en de leefbaarheid te verbeteren door openbare overlast adequaat aan te pakken. Het legt ook enkele spelregels duidelijk vast m.b.t. het gebruik van de openbare ruimte (bijvoorbeeld bij evenementen, markten, kermissen…), de inzameling en het beheer van afvalstoffen, brandveiligheidsvoorschriften...

Sinds 1 januari 2022 bestaat er één zonaal reglement voor alle publiek toegankelijke inrichtingen in de gemeentes van de hulpverleningszone Zuid-Oost. Het reglement legt de regels vast waaraan je als exploitant moet voldoen om je zaak brandveilig te maken. Dit reglement werd opgenomen in een gewijzigde versie van het algemeen politiereglement dat sinds 1 januari 2022 in voege is.

Meer info over het zonaal reglement voor publiek toegankelijke inrichtingen lees je via https://zuid-oost.hulpverleningszone.be/pagina/publiek-toegankelijke-inrichtingen