Parkeerplaats en parkeerkaart voor personen met een beperking

In België mag je parkeren op plaatsen die voorbehouden zijn aan personen met een beperking wanneer je beschikt over een parkeerkaart voor personen met een beperking.

Parkeerplaats aanvragen voor personen met een beperking

De parkeerplaats voor personen met een beperking moet je aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen aan de hand van het aanvraagformulier. Opgelet, je mag niet over een eigen garage beschikken en dient in het bezit te zijn van een parkeerkaart voor personen met een beperking.

Wanneer heb je recht op een parkeerkaart voor personen met een handicap?

Je hebt recht op een parkeerkaart voor personen met een handicap als je officieël erkend wordt als invalide of een persoon met een beperking om één van de volgende redenen:

  • je hebt een blijvende invaliditeit van meer dan 50% of meer van de benen.
  • je hebt een blijvende invaliditeit van 80% of meer (andere invaliditeit)
  • je bent een oorlogsinvalide (burgerlijk of militair) met een invaliditeit van 50% of meer
  • je bent volledig verlamd aan de armen of beide armen werden geamputeerd
  • je gezondheidstoestand vermindert je zelfredzaamheid of heeft een negatieve invloed op je mobiliteit.

Voor hulp bij de aanvraag van een parkeerkaart voor personen met een handicap kan je terecht bij het team welzijn van de stad, 054 50 50 50. 


Contact informatie