Overstromingsgevoelige gebieden

Vlaanderen kent wel wat overstromingsgevoelige gebieden en risicozones voor overstromingen. Waterinfo.be geeft zo correct mogelijke informatie over overstromingen en droogte weer. Metingen en voorspellingen worden samengebracht zodat de nodige maatregelen kunnen worden genomen om waterschade tot een minimum te beperken.

Samen werken aan water

Beken en rivieren stromen dwars door administratieve grenzen en de vele functies en aspecten van water overschrijden de bevoegdheden van de verschillende overheden en administraties. Plannen voor het waterbeleid maken we dus allemaal samen.


Contact informatie