Overlijdensaangifte

Maak een afspraak

De aangifte van overlijden moet gebeuren voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van het overlijden.

In de praktijk is het de begrafenisondernemer die alle formaliteiten voor de aangifte vervult.

Meebrengen

Vereiste documenten die de begrafenisondernemer meebrengt:

  • het overlijdensattest (Model IIIC), opgemaakt door de geneesheer die het overlijden vaststelde
  • de identiteitskaart van de overledene
  • het trouwboekje (voor ongehuwden het trouwboekje van de ouders)
  • het rijbewijs van de overledene
  • volmacht van de familie aan de begrafenisondernemer
  • eventueel een laatste wilsbeschikking van de overledene
  • extra documenten bij crematie: een attest getekend door de beëdigde geneesheer + een aanvraag tot crematie

 

 

Maak een afspraak

Contact