Overlast van ratten

bruine ratHet is niet ongebruikelijk dat je af en toe een rat ziet op een openbaar domein of op privédomein. De dieren zijn meestal schuw en komen enkel uit hun schuilplaatsen om eten te zoeken of als iemand hun habitat verstoort. Toch is het aangewezen om ratten te bestrijden wanneer er grotere hoeveelheden op een locatie aanwezig zijn.

De beste bestrijdingsmethode is preventie:

  • laat geen etensresten rondslingeren
  • berg voedsel veilig weg in afgesloten tonnen of dozen uit duurzaam materiaal
  • plaats een compostvat op een verharde ondergrond en sluit goed het deksel
  • voeder huisdieren 's morgens en niet te veel
  • ruim regelmatig op in en rond gebouwen
  • een goed onderhouden riolering vermindert kans op ratten

Wie op privéterrein echter na het uitvoeren van preventieve maatregelen nog problemen heeft met ratten kan éénmalig persoonlijk advies krijgen van een bestrijder van RATO vzw. De melding hiervoor kan via de meldingenmodule  van de stad of  via het nummer 054 50 50 50.

Op het openbaar domein werkt de stad samen met de RATO vzw en de Vlaamse Milieumaatschappij om de ratten efficiënt en duurzaam te bestrijden langs waterlopen, straatgrachten, containerparken …
Dit kan ook steeds gemeld worden via de meldingenmodule  van de stad of  via het nummer 054 50 50 50.

Meer info?

Meer informatie lees je in de folder van Rato vzw. 


Contact informatie