Overlast van zwerfkatten en duiven

Zwerfkatten

Heb je overlast of zie je in je buurt een zwerfkat zonder oorknip? Wacht niet tot er kittens zijn. Meld de zwerfkat zo snel mogelijk. 

Hoe meld je een zwerfkat?

Voor meer informatie over de motieven van de actie, kan je steeds terecht bij dienst leefmilieu van de stad, tel. 054 50 50 50.

Duiven

Verwilderde duiven zijn vaak hinderlijk voor de buurt en kunnen via uitwerpselen ziektekiemen overdragen. Daarom sloot de stad een overeenkomst af met Rato vzw voor de bestrijding van verwilderde duiven op het grondgebied. De duiven worden gevangen door middel van kooien. Geringde duiven worden bezorgd aan een contactpersoon van de Duivenbond. Deze probeert dan de eigenaar te contacteren. Niet geringde duiven worden door de diensten van RATO vzw geëuthanaseerd.

Hoe meld je overlast van duiven?

Voeder geen duiven!

Voederen van duiven is leuk maar, wist je dat er ook nadelen verbonden zijn aan het voederen van vogels?

  • de vogels moeten geen moeite meer doen om aan voedsel te geraken en worden dik, lui en ziek
  • er komen meer uitwerpselen terecht in de omgeving
  • voederen houdt zwakkere dieren in leven, zo zorgen ze voor de verspreiding van ziektes
  • resten van voeder trekken ratten en ander ongedierte aan
  • het door mensen meegebrachte voer is onnatuurlijk, eenzijdig en dus ongezond voor de dieren
  • het achterlaten van voeder op het openbaar domein kan bestraft worden met een GAS-boete

Contact informatie