Outer

outerOuter was het dorp van Smid Lambrecht, de "koude smid", een belangrijke figuur uit de Daensistische beweging. Zijn gedenksteen vóór de pastorie herinnert aan de bakermat van de Roelanders zoals de Daensisten hier heetten. De Sint-Amanduskerk, met fraai interieur, gaat terug tot de 12de eeuw. Behalve het dorp Outer is er de wijk Lebeke. Daartussen vind je unieke historische kouter met het Galgenveld en de diepe straten waar in vroeger tijden de abdijhoeve, het Hof te Ruysbroeck stond. De kouter is een prachtige plek om rust, open ruimte en natuur op te snuiven.

Inwoners

3.302 inwoners (31-12-2022)

Oppervlakte

813 Ha

Naam

Geschiedsschrijvers zijn er blijkbaar tot op de dag van vandaag nog steeds niet in geslaagd eensgezindheid te bereiken in verband met de oorsprong van de naam Outer. We zetten de vijf hypothesen op een rijtje.

1ste veronderstelling: Samenvoeging van OOL (als afkorting van de naam Odulf) en TRE (=boom) 2de veronderstelling: Afkomstig van het Latijnse ALTARE (=altaar) 3de veronderstelling: Afgeleid van de naam van de bezitters van het gebied, de familie d'Oultre. 4de veronderstelling: Het Oeralkeltische woord HUTERA (=beschermd woongebied, omheind gebied) zou aan de oorsprong liggen van Outer. Kijk ook eens naar de Latijnse woorden Atrium (=omheind en beschermd gebied van het woonhuis) en Uterus (=baarmoeder of beschermd woongebied van het ongeboren kind) 5de veronderstelling: Gebaseerd op OTRA, een waternaam; misschien een plaatselijke waterloop, de huidige Molenbeek of Bever?

1184: Oltra, 1223: Outhre, 1227: Outre, 1252: Houtre, 1285-1295: Oure en Houtre, 1288: Oultre

Geschiedenis

Outer was vooral een landbouwdorp; de vruchtbare zandleem- en leembodems werden reeds vroeg in cultuur gebracht en dorpelingen verkochten hun meeste producten op de markt van Ninove. De heerlijkheid, in het rechtsgebied van Boelare, behoorde tussen de 12de en 15de eeuw toe aan de familie van de Aa uit het Brusselse. Nadien oefenden verschillende adellijke families er het heerlijk gezag uit. De laatste eigenaar was Jan-Baptist-Ferdinand de Coninck. Vanaf de 17de eeuw gebeurde dit eveneens met vlas en linnen. In de 19de eeuw kwam een bescheiden industrie op gang en vinden we te Outer twee oliemolens, twee lijnkoekbrekerijen en twee windmolens, maar de nabijheid van Ninove werkte contraproductief en belemmerde het op gang komen van belangrijke nijverheden. Anderzijds profiteerde Outer mee van de industriële ontwikkeling te Ninove doordat -bij gebrek aan werkgelegenheid in de eigen gemeente- de dorpelingen vaak werk vonden in de aangrenzende stad. Vanaf de 19de eeuw kende de gemeente een sterke bevolkingsaangroei die in de 20ste eeuw weer afnam. Nu heeft Outer vooral een woonfunctie voor pendelaars, waarbij vooral Brussel en Aalst een aantrekkingskracht hebben.

Binnen de Outerse grenzen bevond zich de heerlijkheid Herlinckhove, gelegen aan de westgrens met Ninove, van wie de heerlijkheid als leen afhankelijk was en aan wiens rechtspraak ze was onderworpen. Outer en Herlinckhove grensden aan Ninove en waren zodoende nauw verbonden met de gebeurtenissen die Ninove ten deel vielen. Troepen die Ninove belegerden verwoestten de velden, eisten het vee op en dwongen de bevolking tot het betalen van belastingen. De 16de en 17de eeuw waren een zwarte periode.

Een relatief groot gehucht is Lebeke, gelegen in het noorden van de gemeente. Na lang aandringen kreeg de bevolking er een eigen kerk omdat de tocht (te voet) naar omliggende parochies om de mis bij te wonen lang en moeilijk was. In 1913 werd een houten kerk opgetrokken als noodoplossing, daaraan danken de Lebekenaren een oude bijnaam: "de mannen van het houten geloof". In 1939 begonnen de werken voor de bouw van de huidige kerk, de Sint-Antonius Van Paduakerk. De oorlog onderbrak de werken aan de kerk, die werd voltooid in 1946. Het gehucht dat vrij lang een hechte gemeenschap vormde is nu meer op een villawijk gaan lijken.

Beschermde monumenten / landschappen

  • Sint Amanduskerk (Monument 01-08-1986)
  • Omgeving Sint Amanduskerk en populierenbos over de beek (Dorpsgezicht 01-08-1986)

Wandelen in Outer

Wil je nog meer te weten komen over Outer?

Klik hier en ontdek deze  boeiende wandeling met heel veel extra info en foto’s en ga zelf op stap!


Contact informatie