Ouderenadviesraad

De ouderenadviesraad is een centrum van overleg en coördinatie en bespreekt de problemen die verband houden met ouderen, zijnde de 55-plussers en gepensioneerden in Ninove.

Deze adviesraad heeft ook tot opdracht, hetzij op verzoek, hetzij op eigen initiatief, adviezen te verlenen aan het college van burgemeester en schepenen en/of voorstellen te doen over problemen die verband houden met de ouderen in Ninove.

Lees meer in de statuten en het huishoudelijk reglement