Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Het lokaal overleg kinderopvang is een adviesorgaan dat iedereen die met kinderopvang te maken heeft samenbrengt. Het LOK kan, en moet in bepaalde situaties, (beleids)advies geven aan het lokaal bestuur. Dit kan gaan over:

  • opstart en uitbouw van opvangvoorzieningen;
  • opvangnoden- en problemen;
  • kwaliteit van bestaande opvanginitiatieven
  • ...

Lees meer in de statuten en het huishoudelijk reglement