Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

kinderopvang NinoveHet Lokaal Overleg Kinderopvang is een adviesorgaan dat iedereen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is samenbrengt: ouders, grootouders, de opvang, scholen, jeugdwerk, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden (bedrijven, ...).

Dit lokale netwerk geeft advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente. Het Lokaal Overleg Kinderopvang is ook het forum dat afspraken maakt over de oprichting van het Lokaal Loket Kinderopvang.

Lees meer in de statuten en het huishoudelijk reglement

Wil jij je engageren om een paar keer per jaar het LOK bij te wonen en mee te bouwen aan het kinderopvangbeleid in Ninove? Neem dan zeker contact op met Huis van het Kind.


Contact informatie