Orgaandonatie

Maak een afspraak

In de verklaring orgaandonatie beslis je over 4 zaken:

 • Orgaandonatie voor transplantatie
  Na je overlijden worden je organen weggenomen voor een transplantatie bij mensen die daarop wachten.
 • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie
  Je weefsels en cellen worden na je overlijden weggenomen voor transplantatie bij mensen die daarop wachten.
 • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor geneesmiddelen
  Je lichaamsmateriaal (organen, weefsels, cellen en alles wat daaruit kan worden gehaald) wordt na je overlijden weggenomen om geneesmiddelen te maken.
 • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoek
  Je lichaamsmateriaal (organen, weefsels, cellen en alles wat daaruit kan worden gehaald) wordt na je overlijden weggenomen voor wetenschappelijk onderzoek.
  Opgelet: dit is een andere donatie dan je lichaam afstaan aan de wetenschap (via de universitaire faculteiten geneeskunde). Bij die donatie sta je je lichaam volledig af.

Voor elk onderdeel beslis je of je:

 • uitdrukkelijke toestemming geeft
 • je verzet
 • een eerdere wilsverklaring intrekt.

Iedereen is donor, maar bij je overlijden kan je familie weigeren dat er organen worden weggenomen.

Indien je je verklaring laat registeren, wordt er geen goedkeuring gevraagd aan de nabestaanden.

Voorwaarden

 • Belg zijn of meer dan 6 maanden officieel in België wonen
 • meerderjarig zijn of vanaf 12 jaar in het bijzijn van één van de ouders (vanaf 18 jaar moet het opnieuw geregistreerd worden)

Procedure

 • Je meldt je persoonlijk aan bij de dienst burgerzaken voor de ondertekening van deze verklaring. Die keuze wordt dan in een document vastgelegd en vermeld in het rijksregister.
 • Je meldt je aan bij je behandelende arts om je verklaring te registeren.
 • Je registreert zelf je verklaring via eHealth.

Meebrengen

Identiteitskaart

Bedrag

Gratis

Maak een afspraak

Contact