Landbouwwegen - modder op de weg?!

De oogsttijd betekent niet alleen een periode van hard werken voor de landbouwers, het is ook een periode van toegenomen verkeersonveiligheid van en naar de landbouwbedrijven en velden.

Jaarlijks gebeuren er tal van ongevallen door modder op de weg. Het is onvermijdelijk dat er tijdens het vervoer van de oogst modder op de weg belandt. Het is daarom uiterst belangrijk dat zowel de landbouwers als de andere weggebruikers hun voorzorgen nemen.

Belangrijk voor de boer, loonwerker, transporteur:

Een vervuild wegdek moet zo snel mogelijk gereinigd worden. Dat is een verplichting.

Kan bij een ongeval een oorzakelijk verband met de bevuilde weg aangetoond worden, dan kan de landbouwer of vervoerder hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

Is er slipgevaar, dan moet het verkeer hierop attent gemaakt worden via het plaatsen van één of meer gevarendriehoeken zoals voorzien in art. 51 van de wegcode, of door de politie te verwittigen.

Belangrijk voor de andere weggebruikers

In september, oktober en november rijden er meer landbouwvoertuigen op de openbare weg dan anders. Hou tijdens de oogsttijd rekening met eventueel besmeurde wegen.  Pas je snelheid aan! Hoffelijkheid op de weg kan wonderen doen.


Contact informatie