Openbare verlichting

Overal leds in Ninove: omschakeling naar slimme, energiezuinige openbare verlichting

Ninove heeft beslist om haar integrale openbare verlichtingspark tegen 2030 om te bouwen naar slimme, ultrazuinige ledverlichting. Om dat mogelijk te maken, tekende de stad een overeenkomst met netbedrijf Fluvius. Via dit akkoord draagt Ninove het volledige verlichtingsnet over aan het netbedrijf. De versnelde ombouw zorgt voor een forse daling van het energieverbruik, de energiekosten en de CO2-uitstoot. Tegelijk mikt Ninove met deze ombouw ook op de mogelijkheden om specifieke ingrepen te doen op het vlak van sfeer, veiligheid of toepassingen voor slimme steden.

Fluvius en de stadsdiensten werken nauw samen om de 'verledding in onze stad tot een goed einde te brengen. Lees hier het interview  met Bartel en Bart (Fluvius), Frederik en Sven van de diensten openbare werken en leefmilieu van de stad (Ninove Info, januari 2022). 

Ledombouw in cijfers

In Ninove staan momenteel 6.900 verlichtingstoestellen opgesteld. In 2019 verbruikten die samen
2.438.000 kilowattuur elektriciteit, goed voor een CO2-uitstoot van meer dan een half miljoen ton. 1.125 van deze toestellen zijn ledtoestellen, die aanzienlijk minder verbruiken.

Om het volledige lichtpark om te bouwen tegen 2030 moeten er jaarlijks 525 toestellen worden omgebouwd. Dankzij die snelle led-ombouw dalen het energieverbruik en de CO2-uitstoot een stuk sneller dan via het huidige ombouwprogramma. Bovendien laat de nieuwe technologie ons toe de verlichting ’s nachts te dimmen of in sommige gevallen te doven, wat ook tot een lager energieverbruik leidt.

Om de ombouw mogelijk te maken worden de installaties (lichtmasten en verlichtingstoestellen) overgedragen aan Fluvius. De overdracht van de verlichtingsinstallaties moeten een snelle en efficiënte vernieuwing van de openbare verlichting mogelijk maken.

Minimale hinder voor buurtbewoners

De volledige vernieuwing gebeurt gefaseerd. Zoals altijd tracht Fluvius de hinder voor bewoners en verkeer tot een minimum te beperken. Bij de transformatie van de installaties wordt rekening gehouden met de geldende normen voor openbare verlichting. Zo blijft het openbare domein gegarandeerd kwalitatief verlicht.

Mogelijkheden voor licht op maat en ‘slimme steden’

Vandaag beheert Fluvius 1.200.000 lichtpunten in opdracht van 300 Vlaamse steden en gemeenten. Het netbedrijf helpt elk lokaal bestuur om hun lichtpark doelgerichter, energiezuiniger en duurzamer te maken. Dat gebeurt onder meer via de toepassing van brandprogramma’s die de verlichting op sommige momenten dimmen of doven, of door de ombouw van oude lampen naar energiezuinige leds.

Sinds oktober 2015 plaatst Fluvius uitsluitend ledverlichtingstoestellen die aanzienlijk minder verbruiken en langer meegaan dan klassieke lampen. Samen met de lokale besturen wil het netbedrijf  alle lichtpunten in Vlaanderen tegen 2030 ombouwen naar leds, wat een forse versnelling betekent. Dankzij die investering kunnen alle steden en gemeenten samen jaarlijks 54 miljoen euro besparen op energieverbruik en 44.000 ton aan CO2. Bovendien biedt een ombouw ook meer mogelijkheden om beter in te spelen op de razendsnelle evoluties in interactieve verlichtingstechnologie.

Om alle Vlaamse steden en gemeenten te kunnen ondersteunen, ontwikkelde Fluvius een nieuw aanbod ‘Fluvius Openbare verlichting’. Dat omvat een flexibel keuze-aanbod waarmee lokale besturen hun verlichtingspark versneld kunnen moderniseren. Fluvius tekende ook een intentieverklaring met de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) en technologiefederatie Agoria voor een intensievere samenwerking op het vlak van openbare verlichting.

Openbare verlichting 's nachts gedoofd

Omwille van de hoge energieprijzen besliste de stad in samenspraak met Fluvius om de openbare verlichting volledig te doven tussen 23 uur en 5 uur, om zo energie te besparen. Op vrijdag- en zaterdagavond worden de lichten niet gedoofd.

Het doven van de straatverlichting tussen 23 uur en 5 uur levert een besparing op de elektriciteitsfactuur op van zo’n 30%. Het doven van de verlichting heeft daarnaast een positieve invloed op de biodiversiteit en het zorgt voor minder lichthinder waardoor onze sterrenhemel weer wat beter zichtbaar wordt.

Op de gewestwegen blijft de openbare verlichting branden volgens hun regime. Omdat openbare verlichting eerder per cabine dan per straat wordt georganiseerd is het wel mogelijk dat in een aantal zijstraten van deze wegen de openbare verlichting nog (gedeeltelijk) blijft branden.

Meldingen en klachten

Voor sommige meldingen kan je je meteen richten tot de nutsmaatschappij.

  • Defecte straatverlichting  lokale openbare verlichting | Fluvius: online meldingsformulier of 0800 635 35
  • Defecte straatverlichting en infrastructuur gewestweg (o.m. Expresweg, Brusselsesteenweg ...) | Agentschap Wegen en Verkeer :online meldingsformulier of bel het gratis nummer van de Vlaamse overheid 1700
  • Gasreuk | Fluvius: 0800 650 65
  • Stroomonderbreking | Fluvius: 078 35 35 00


Contact informatie