Ongeschikt- en onbewoonbare woningen

Indien een woning niet voldoet aan de kwaliteitsnormen kan deze woning door de burgemeester ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden. Om deze procedure te starten, moet een aangetekende brief gestuurd worden naar de burgemeester met de vraag om de kwaliteit van de woning te onderzoeken.

Na deze aanvraag wordt de woning onderzocht door een controleur van het Vlaams gewest, afdeling Wonen. Aan de hand van deze controle wordt de burgemeester geadviseerd om de woning al dan niet ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren.

Vooraleer hij deze beslissing neemt, worden de eigenaar en de huurder uitgenodigd om de situatie te bespreken. Indien de woning ongeschikt verklaard wordt, moet de eigenaar aanpassingswerken uitvoeren. De woning komt ook op een lijst van krotbelasting. Bij een onbewoonbaar verklaarde woning moeten de bewoners de woning verlaten.


Contact informatie