Subsidies en ondersteuning voor sportclubs

Erkenning

Sportclubs vormen de basis van de sportieve structuur in Ninove. Zij vertegenwoordigen ruim 4.500 sporters. De sportclubs, sportdeskundigen en sportorganisaties die aansluiten bij de sportraad Ninove hebben een stem bij de beleidsplanning. Sportclubs en sportorganisaties kunnen zich ook laten erkennen door het stadsbestuur. Dit kan pas na 1 jaar actieve werking. Erkenning is de eerste voorwaarde voor subsidies. 

Het aanvraagformulier voor erkenning sportclub breng je binnen bij de sportdienst Ninove.

Subsidies

Bij de stad Ninove zijn volgende subsidiereglementen goedgekeurd door de gemeenteraad:

Ondersteuning

Vrijwilligerswerk

Wist je dat er in Ninove een vrijwilligersloket is? Het vrijwilligersloket maakt deel uit van het Sociaal Huis en wil een brug slaan tussen organisaties en diensten in Ninove die extra helpende handen kunnen gebruiken. Meer info over het vrijwilligersloket lees je via https://www.sociaalhuisninove.be/vrijwilligersloket

Ook buiten de stad Ninove kan je club terecht voor ondersteuning:

  • Diensten die Sport.Vlaanderen (voorheen Bloso) verleent. Gratis lesgever bij startende initiatieven, uitlenen van sportmateriaal, ...
  • Info over de vrijstellingen en assimilaties bij de Vlaamse Trainerschool. Beschik je over trainers zonder diploma of met een buitenlands diploma? Kijk dan welk aanbod er voorhanden is in jouw sporttak of vraag de assimilatie aan bij de Vlaamse Trainersschool. Erkende sportclubs kunnen via de impulssubsidies alle kosten terugkrijgen.
  • Dynamo Project Het Dynamo Project biedt managementondersteuning voor sportclubs! Je kan er terecht voor ondersteuning rond allerlei bestuurlijke onderwerpen zoals boekhouding, vrijwilligers, vzw-wetgeving, sponsoring, GDPR … Het Dynamo Project ondersteunt je sportclub door middel van brochures & modeldocumenten, een helpdesk, bijscholingen en begeleiding op maat. De Vlaamse Sportfederatie vzw biedt met het Dynamo Project hét hulpmiddel aan sportclubs om optimaal te functioneren op bestuurlijk en administratief vlak.

Contact informatie