Subsidies en ondersteuning voor sportclubs

Erkenning

Sportclubs vormen de basis van de sportieve structuur in Ninove. Zij vertegenwoordigen ruim 4.500 sporters. De sportclubs, sportdeskundigen en sportorganisaties die aansluiten bij de sportraad Ninove hebben een stem bij de beleidsplanning. Sportclubs en sportorganisaties kunnen zich ook laten erkennen door het stadsbestuur. Dit kan pas na 1 jaar actieve werking. Erkenning is de eerste voorwaarde voor subsidies. 

Het aanvraagformulier voor erkenning sportclub breng je binnen bij de sportdienst Ninove.

Subsidies

Bij de stad Ninove zijn volgende subsidiereglementen goedgekeurd door de gemeenteraad:

Ondersteuning

Vrijwilligerswerk

Wist je dat er in Ninove een vrijwilligersloket is? Het vrijwilligersloket maakt deel uit van het Sociaal Huis en wil een brug slaan tussen organisaties en diensten in Ninove die extra helpende handen kunnen gebruiken. Meer info over het vrijwilligersloket lees je via https://www.sociaalhuisninove.be/vrijwilligersloket

Ook buiten de stad Ninove kan je club terecht voor ondersteuning:

  • Diensten die Sport.Vlaanderen (voorheen Bloso) verleent. Gratis lesgever bij startende initiatieven, uitlenen van sportmateriaal, ...
  • Info over de Vlaamse Trainerschool. Beschik je over trainers zonder diploma of met een ander pedagogisch of buitenlands diploma? Kijk dan welk aanbod er voorhanden is in jouw sporttak of vraag de assimilatie aan bij de Vlaamse Trainersschool. Erkende sportclubs kunnen via de impulssubsidies alle kosten terugkrijgen.
  • Sportclubs opleiden gebeurt onder de vleugels van de Vlaamse Sportfederatie.  De Vlaamse Sportfederatie vzw biedt hét hulpmiddel aan sportclubs om optimaal te functioneren op bestuurlijk en administratief vlak. Je kan er terecht voor ondersteuning rond boekhouding, vrijwilligers, vzw-wetgeving, sponsoring, GDPR en opleidingen. Nu is alle kennis die nuttig kan zijn voor sportclubs samengevoegd en worden daarnaast nog steeds opleidingen gegeven. Meer info vind je via managementondersteuning voor sportclubs

Contact informatie