Subsidies voor sportclubs

Erkenning

Sportclubs vormen de basis van de sportieve structuur in Ninove. Zij vertegenwoordigen ruim 4.500 sporters. De sportclubs, sportdeskundigen en sportorganisaties die aansluiten bij de sportraad Ninove hebben een stem bij de beleidsplanning. Sportclubs en sportorganisaties kunnen zich ook laten erkennen door het stadsbestuur. Dit kan pas na 1 jaar actieve werking. Erkenning is de eerste voorwaarde voor subsidies. 

Het aanvraagformulier voor erkenning sportclub breng je binnen bij de sportdienst Ninove.

Subsidies

Bij de stad Ninove zijn volgende subsidiereglementen goedgekeurd door de gemeenteraad:

Ondersteuning

Ook buiten de stad Ninove kan je club terecht voor ondersteuning:

  • De provincie voorziet in een aantal subsidies voor evenementen, projecten en sporten voor mensen met een beperking. Organiseert jouw sportclub een sportevenement met een bovenlokale uitstraling of een sportproject met een regionale uitstraling, dan kan de club misschien in aanmerking komen voor een subsidie bij de provincie Oost-Vlaanderen.
  • Provinciale gratis uitleendienst voor sportmateriaal Sportclubs kunnen gratis terecht bij de uitleendienst voor eigentijds sportmateriaal. Enkel een waarborg dient betaald te worden. De materiaallijst is heel lang: kleutermateriaal, logistiek materiaal, sportspecifiek materiaal, ook voor mensen met een beperking.
  • Diensten die Sport.Vlaanderen (voorheen Bloso) verleent Gratis lesgever in het kader van het gemeentelijk doelgroepenbeleid, uitlenen van sportmateriaal, tijdschrift sport,...
  • Info over de vrijstellingen en assimilaties bij de Vlaamse Trainerschool Beschik je over trainers zonder diploma of met een buitenlands diploma? Kijk dan welk aanbod er voorhanden is in jouw sporttak of vraag de assimilatie aan bij de Vlaamse Trainersschool. Erkende sportclubs kunnen via de impulssubsidies alle kosten terug krijgen.
  • Sportac: administratieve opleidingen voor clubbestuurders Via de link vind je een overzicht van alle mogelijke opleidingen. Wil je een sportac-opleiding volgen, neem dan contact op met de sportdienst of de leden van de sportraad. Wij proberen dan deze opleiding in Ninove te organiseren.
  • Gratis vrijwilligersverzekering Voor elke activiteit kan je de vrijwilligers (ook wie geen lid is van de club) gratis verzekeren. De aangeboden verzekering omvat burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen. Je kan maximaal 100 verzekeringsdagen bekomen per club. Met het aanvraagformulier kan je terecht bij Lutgarde Arijs, dienst cultuur, oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6.
  • Dynamo Project Het Dynamo Project biedt management ondersteuning voor sportclubs! Er is een duidelijke behoefte aan ondersteuning van het vrijwillige bestuurskader van sportclubs op administratief en beheersmatig vlak. De steeds complexere regelgeving, het dalend aantal vrijwilligers, de verhoogde concurrentie met commerciële initiatieven, … zorgen voor een toenemende bewustwording van de nood aan een praktijkgerichte bestuurlijke ondersteuning in de sportclubs. De Vlaamse Sportfederatie vzw biedt met het Dynamo Project hét hulpmiddel aan sportclubs om optimaal te functioneren op bestuurlijk en administratief vlak.

Contact informatie