Nutsvoorzieningen (aansluitingen)

Tijdelijke maatregelen van de nutsmaatschappijen met betrekking tot het coronavirus

Telenet

 • Alle niet-dringende werken worden on hold gezet van 18/03 t.e.m. 03/04.
 • Enkel nog interventies om netwerk kwaliteit op punt te houden en aansluitingen klanten met een maatschappelijke functie. Deze dienen wel te gebeuren rekening houdend met de richtlijnen van social distancing.

Fluvius

 • Geen aansluitingen (gas, elektriciteit,…) enkel in uitzonderlijke gevallen waar klant dreigt zonder energie te vallen.
 • Geen indienstnames tenzij klant kan aantonen dat het hoogdringend is.
 • Investeringswerken worden stopgezet, enkel verleddingswerven voor openbare verlichting voor zover technicus die alleen kan uitvoeren.
 • Deze maatregelen helden van 17/03 t.e.m. 03/04.

Proximus

 • Enkel dringende interventies voor klanten behorend tot een risicogroep (bv. kritische sectoren, ziekenhuizen, artsen, apotheek, …) en dit al tot 20/04.
 • Verdere info volgt later.

Watergroep

 • Leidingprojecten worden stopgezet.
 • Lekherstel en andere dringende interventies blijven doorgaan.
 • Dringend uit te voeren nieuwe aftakkingen zullen ingepland worden in overleg met aanvragers.

AWV

 • Dringende zaken worden nog steeds in eigen beheer uitgevoerd met de nadruk op veiligheid van de weggebruiker.

Bij vragen of klachten omtrent werken uitgevoerd door nutsmaatschappijen neem je contact op met de betrokken maatschappij:

 • Fluvius (elektriciteit en gas) - Industrielaan 2, 9320 Erembodegem (Aalst), algemeen telefoonnummer: 078 35 35 34, gasmelding: 0800 650 65, storingen en defecten: 078 35 35 00
 • Riopact, partner in lokaal waterbeheer, Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel, 02 238 94 12
 • Proximus, Ninia-gebouw, Centrumlaan, 9400 Ninove, tel. 0800 22 700 (privé personen), tel. 0800 22 400 (zelfstandigen, vrije beroepen, kleine of middelgrote ondernemingen)
 • Telenet, Verlorenbroodstraat 122 bus 3, 9820 Merelbeke. Tel. 015 66 66 66 
 • Fluvius staat ook in voor de lokale openbare verlichting in steden en gemeenten

Gewestwegen

Het onderhoud van de verlichting langs gewestwegen gebeurt zowel door Fluvius als door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Het grootste deel van de verlichting langs autosnelwegen en gewestwegen valt onder het beheer van AWV (je herkent de verlichtingspalen aan de vermelding met de letter 'G' en vier cijfers). Een defect aan deze verlichting meld je via meldpuntwegen.be 

Defecte straatlamp

 • Defecten aan straatlampen onder beheer van Fluvius kan je kan je online melden melden of via het gratis telefoonnummer 0800 6 35 35.
 • Defecten aan straatlampen onder beheer van AWV meld je via meldpuntwegen.be 

Contact informatie