Nutsvoorzieningen (aansluitingen)

Bij vragen of klachten over werken uitgevoerd door nutsmaatschappijen neem je contact op met de betrokken maatschappij:

Gewestwegen

Het onderhoud van de verlichting langs gewestwegen gebeurt zowel door Fluvius als door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Het grootste deel van de verlichting langs autosnelwegen en gewestwegen valt onder het beheer van AWV (je herkent de verlichtingspalen aan de vermelding met de letter 'G' en vier cijfers). Een defect aan deze verlichting meld je via meldpuntwegen.be 

Defecte straatlamp


Contact informatie