Nutsvoorzieningen (aansluitingen)

Tijdelijke maatregelen van de nutsmaatschappijen met betrekking tot het coronavirus - update 07/05/2020

 

Telenet

 • De focus wordt zoveel mogelijk gelegd op de werken die geen impact hebben op het netwerk zodoende de dienstverlening naar de klanten niet te onderbreken.
 • Er wordt over gewaakt dat een project enkel opgestart wordt indien na een verplichte risico analyse blijkt dat het kan uitgevoerd worden met respect voor de huidige veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen.

Fluvius

 • Na de ‘solitaire werken’ die een technicus alleen kan uitvoeren, herstart nutsbedrijf Fluvius nu ook de eerste werken waarbij meerdere personen aanwezig moeten zijn, zoals aanleg- of rioleringswerken bij wegenwerken. Dat gebeurt onder zeer strikte veiligheidsvoorwaarden. De eerste focus ligt bij de herstart van de lopende werven die door de coronacrisis werden stilgelegd. Omdat al die werven vooraf grondig moeten worden voorbereid met de betrokken aannemer, loopt de herstart geleidelijk. 
 • Fluvius voert vanaf maandag 11 mei opnieuw aansluitingen uit in bewoonde gebouwen. Dat betekent dat klantvragen die eerder door de coronamaatregelen uitgesteld werden in de komende dagen en weken opnieuw worden ingeboekt. Ook ‘overkoppelingen’ - aansluitingen van gebouwen op nieuwe distributienetten in het kader van investeringswerken - worden vanaf 11 mei opnieuw uitgevoerd.

De Watergroep

 • Bij De Watergroep is alles terug opgestart.
 • Enkel meteropnames en vervangingen van meters bij mensen thuis is nog niet opgestart.
 • Dringende interventie bij mensen thuis worden wel uitgevoerd.

Riopact

 • Kolkenreiniging, ruimingen en camera-inspecties op riolering lopen gewoon door en worden aan 100% uitgevoerd.
 • Vanaf 4 mei worden ook de aansluitingen en interventies aan 100% uitgevoerd, startende met de langslopende dossiers.

AWV

 • N45 Tabakslaan, herstel fietspaden thv Zevenhoek - gepland 19/5

 • N28 neigem, herstel verzakkingen - gepland 25/5

 • N460 Aspelare, Slettemberg, vervangen rijstrook - in voorbereiding, voorzien rond bouwverlof

   


Bij vragen of klachten omtrent werken uitgevoerd door nutsmaatschappijen neem je contact op met de betrokken maatschappij:

 • Fluvius (elektriciteit en gas) - Industrielaan 2, 9320 Erembodegem (Aalst), algemeen telefoonnummer: 078 35 35 34, gasmelding: 0800 650 65, storingen en defecten: 078 35 35 00
 • Riopact, partner in lokaal waterbeheer, Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel, 02 238 94 12
 • Proximus, Ninia-gebouw, Centrumlaan, 9400 Ninove, tel. 0800 22 700 (privé personen), tel. 0800 22 400 (zelfstandigen, vrije beroepen, kleine of middelgrote ondernemingen)
 • Telenet, Verlorenbroodstraat 122 bus 3, 9820 Merelbeke. Tel. 015 66 66 66 
 • Fluvius staat ook in voor de lokale openbare verlichting in steden en gemeenten

Gewestwegen

Het onderhoud van de verlichting langs gewestwegen gebeurt zowel door Fluvius als door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Het grootste deel van de verlichting langs autosnelwegen en gewestwegen valt onder het beheer van AWV (je herkent de verlichtingspalen aan de vermelding met de letter 'G' en vier cijfers). Een defect aan deze verlichting meld je via meldpuntwegen.be 

Defecte straatlamp

 • Defecten aan straatlampen onder beheer van Fluvius kan je kan je online melden melden of via het gratis telefoonnummer 0800 6 35 35.
 • Defecten aan straatlampen onder beheer van AWV meld je via meldpuntwegen.be 

Contact informatie