Windenergie. Hoe denk jij erover?

Ninove neemt haar klimaatdoelstellingen ernstig, en plant initiatieven om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 40% te verminderen. De meest opvallende maatregel is uiteraard de komst van windturbines. Ben jij voor of tegen? Of zit je vooral met vragen?

We vroegen aan drie inwoners hoe zij staan tegenover windenergie.

Gillian De FeyterGillian De Feyter, Denderwindeke

“Ik ben geen tegenstander van windmolens, maar misschien moeten we ze enkel op industrieterreinen zetten? Het is toch jammer als ze midden in een mooi landschap worden geplaatst? Ik woon in Neuringen en zou het toch jammer vinden als we in onze tuin moeten uitkijken op een immense windmolen. Is het trouwens niet beter om vooral in te zetten op zonnepanelen? Die vallen een stuk minder op in de omgeving. Ik vraag me trouwens ook af met welke middelen de molens worden gebouwd. Is dat met belastinggeld, of hoe gaat dat?”Anne-Marie VanderoostAnne-Marie Vanderoost, Ninove

“De natuur ligt me heel nauw aan het hart, dus ben ik erg te spreken over hernieuwbare energie. Maar eerlijk gezegd zie ik wel liever een boom in m’n tuin dan een hoge windmolen. (lacht) Al begrijp ik natuurlijk dat ze érgens geplaatst moeten worden, anders komen we geen stap verder. Het belangrijkste criterium bij het plaatsen van windmolens moeten de omwonenden zijn, vind ik. Hebben zij hinder van de slagschaduw of het geluid? Als uit onderzoek zou blijken dat windmolens een negatieve invloed hebben op de gezondheid, dan moeten we toch twee keer nadenken voor we nieuwe molens plaatsen. De windmolenparken op zee vind ik daarom wel een goeie oplossing; daar zorgen ze voor weinig hinder.”Seppe De SadeleerSeppe De Sadeleer, Nederhasselt

“Ik zou het helemaal niet erg vinden, mochten er windmolens komen in Ninove, ook niet in mijn achtertuin. Natuurlijk begrijp ik wel dat sommige mensen er minder enthousiast over zijn, maar misschien kan burgerparticipatie hen over de streep trekken? Dan doe je zelf ook financieel voordeel bij de molen die in je buurt staat. En misschien kunnen we ook molens plaatsen op industrieterreinen? Daar zorgen ze voor weinig overlast. Maar ik ben sowieso wel pro windmolens, want ze zijn zoveel beter voor het milieu dan bijvoorbeeld kerncentrales. Het kernafval steken we gewoon onder de grond, waar het nog duizenden jaren radioactief blijft. Wat als daar iets mee gebeurt? Neen, dan heb ik veel liever enkele molens in onze stad.”


Buren aan het woord ...

Joachim en Hendrik zijn buren die wonen en werken in de Schoorveldbaan (zijstraat Aalstersesteenweg). Het zijn de Ninovieters die het dichtst bij de huidige windmolens wonen aan de Expresweg. We gingen langs en vroegen naar hun ervaringen.

 


Moira CallensEen expert aan het woord …

Moira Callens van de Provincie Oost-Vlaanderen

Waarom windturbines?

“De meeste energie die we gebruiken komt uit fossiele brandstoffen, zoals steenkool en aardgas. Bij de verbranding komt CO₂ vrij. Doordat er steeds meer CO₂ in de atmosfeer komt, stijgt de temperatuur op aarde en dat heeft ingrijpende gevolgen voor mens, dier en natuur. Daarom is het belangrijk dat we het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen. Dat kan onder andere door over te stappen op bronnen die schone stroom produceren. Zoals wind bijvoorbeeld. Windenergie is bijzonder effectief tegen klimaatverandering. Het opwekken van stroom met windturbines zorgt voor honderd keer minder CO₂-uitstoot dan elektriciteit van kolencentrales. En aangezien de wind ook in Vlaanderen waait, kunnen we via windturbines onze eigen stroom maken zonder risico’s op het vlak van brandstofprijzen, raffinaderijen, pijpleidingen, uitputting van grondstoffen …”

Kies de juiste plek

“Provincie Oost-Vlaanderen begeleidt al langer windenergieprojecten, en zorgt ervoor dat de turbines op een goeie manier op de goeie plekken komen te staan. De kennis die we in de loop der jaren hebben opgebouwd, kunnen we nu inzetten in Ninove.”

De regels zijn (gelukkig) streng

“We moeten ook eerlijk zijn, elke installatie of centrale die energie produceert, heeft nadelen. Dus ook windturbines. Het zijn grote installaties die je in een open landschap van ver kan zien staan. De turbines produceren ook geluid en slagschaduw en ze kunnen lastig zijn voor de vogels en vleermuizen in de buurt. Terecht dat inwoners daar bezorgd over zijn. Windturbines horen dan ook niet lukraak in elk landschap thuis. Daarom vinden we het zo belangrijk om exact te bepalen waar ze kunnen komen én waar niet.”

2.000 gezinnen

“Hoe het zit met het geluid en de slagschaduw? Die zijn strikt gereglementeerd door de milieuwetgeving. Zo mag je in je woning nooit meer dan 30 minuten slagschaduw per dag hebben, met een maximum van 8 uur per jaar. Wordt dat overschreden, dan moet de turbine worden stilgezet. Ook de geluidsnormen liggen vast en variëren naargelang de locatie waar de turbines staan. In een industriegebied mogen ze bijvoorbeeld meer lawaai maken dan in een woongebied. De wetgeving is dus heel strikt, om de nadelen van windenergie voor iedereen tot een minimum te beperken.”

Windturbines in Ninove: wanneer mogen we ze verwachten?

De stad heeft samen met de Provincie Oost-Vlaanderen een project lopen voor windenergie in Ninove-Zuid. Je leest meer over het project op www.ninove.be/ninove-sterk-klimaat.

Los daarvan kunnen er steeds individuele vergunningsaanvragen worden ingediend door projectontwikkelaars voor windturbines.


Contact informatie