Ninove zet sterk in op klimaat, met project windenergie Ninove-Zuid

12
nov
2019

Ninove zet de komende jaren fors in op klimaat. Zo wil de stad de CO₂-uitstoot met 40% verminderen tegen 2030. In april 2019 trad de stad toe tot Klimaatgezond ZuidOost-Vlaanderen’, een samenwerkingsverband tussen de intercommunale SOLVA en de Provincie Oost-Vlaanderen.

Het samenwerkingsverband werkt met 20 prioritaire klimaatmaatregelen. Elke stad of gemeente wordt trekker van drie van die maatregelen. Zo kunnen we leren uit elkaars ervaringen en de concrete projecten optimaal uitwerken. Ninove kiest ervoor om werk te maken van:

  • lokale energieproductie met windenergie
  • een gedragen klimaatbeleid (participatie)
  • stimuleren van autodelen

Windmolens in Ninove-Zuid

Eén van de belangrijkste maatregelen is investeren in hernieuwbare energie. Om die doelstelling te halen, besliste de stad in mei 2019 samen met de provincie Oost-Vlaanderen, om haar eigen gronden en de gronden van het OCMW ter beschikking te stellen voor het project windenergie Ninove-Zuid. De projectontwikkelaars kunnen nu, naast de mogelijkheden op privé-gronden ook de mogelijkheden onderzoeken op gronden die de stad en het OCMW in eigendom hebben ten zuiden van de Dender. De stad wil dat de winst en de meerwaarde van de turbines maximaal terugvloeien naar Ninove en haar inwoners, want 'in Ninove waait de wind voor iedereen'.

Meerwaarde voor de Ninovieters

Door zelf initiatief te nemen, kan de stad een aantal eisen opleggen aan de energieproducenten die de windmolens beheren. De stad kan de projecten beoordelen op bv. optimale inplanting, communicatie, participatie en de meerwaarden voor de stad en haar inwoners in functie van de klimaatdoelstellingen. De winst van de turbines moet maximaal terugvloeien naar Ninove en haar inwoners.

Enkele voordelen voor jou:

  • je kan mee investeren in de windmolens
  • woon je in de directe omgeving van een windmolen, dan krijgt je buurt jaarlijks 5.000 euro voor lokale projecten
  • de producenten moeten aantonen op welke manier ze nog een meerwaarde voor de stad kunnen betekenen. Ze kunnen bijvoorbeeld voorstellen om gratis zonnepanelen op stadsgebouwen te installeren, daken te isoleren in sociale woningen of een elektrisch busje te voorzien om onze stadsrandparkings te ontsluiten op zaterdag
  • de stad krijgt van de energieproducent elk jaar 25.000 euro per windmolen

Waar de windmolens zullen komen, ligt nog niet vast. De exacte locaties hangen af van de voorstellen die de stad zal ontvangen. Uiteraard zullen de bedrijven rekening moeten houden met de wettelijke bepalingen inzake geluid en slagschaduw.

Procedure gestart

De procedure om in te schrijven is ondertussen opgestart, projectontwikkelaars kunnen tot eind januari 2020 voorstellen indienen die door een jury grondig zullen worden geëvalueerd.

Een jury met afgevaardigden uit de gemeenteraad, de GECORO, de administratie en externe experts zal de diverse voorstellen bestuderen en bepalen wie het project uiteindelijk mag uitvoeren.

Energieactieplan

Wist je dat de toetreding tot ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’ niet de eerste stap is die Ninove zet voor een beter klimaat? Onze stad heeft al sinds 2016 een Energieactieplan en was daarmee - na Aalst - de tweede stad in de Denderstreek die een concreet engagement aanging om de klimaatverandering tegen te gaan.

Lees meer over Ninove en klimaat.


Contact

Activiteiten zoeken