Naamswijziging

Maak een afspraak

Onder bepaalde voorwaarden kan je uitzonderlijk je naam laten wijzigen. Je kan eventueel je familienaam en je voornaam laten wijzigen.

Je voornaam kan je laten wijzigen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van jouw stad.

Je familienaam laten wijzigen kan, door een gemotiveerd verzoek tot naamswijziging te richten naar de Federale Overheidsdienst Justitie Dienst naamsveranderingen Waterloolaan 115 1000 Brussel www.just.fgov.be

Procedure

Indien je Belg, erkende vluchteling of staatloos bent kan je een verzoek tot voornaamswijziging indienen bij de ambtenaar ven de burgerlijke stand van je stad. De ambtenaar beoordeelt het verzoek en neemt binnen de 3 maand een beslissing.

Meebrengen

- je identiteitskaart

- eventueel je geboorteakte indien je niet in België bent geboren

Bedrag

Gratis, maar je zal na de procedure een uitnodiging krijgen om jouw identiteitskaart te vernieuwen en eventueel ook jouw rijbewijs.

Maak een afspraak

Contact