Mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan van Ninove is conform verklaard op 16 februari 2004. Bij het uitvoeren van de sneltoets werd gekozen voor spoor 2, verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan. Het doel is om het bestaande mobiliteitsplan meer inhoud en diepgang te geven zonder het volledige proces van het mobiliteitsplan (oriëntatie – planopbouw – mobiliteitsplan) te doorlopen.

Momenteel zitten we in de fase van de uitwerkingsnota. De uitwerkingsnota wordt geschraagd door twee elementen: enerzijds de resultaten van het weerhouden verkeersonderzoek, anderzijds het aangepaste beleidscenario. De verschillende weerhouden thema’s en hun onderlinge relatie vormen de basis van het aangepaste beleidsscenario.


Contact informatie